Hyvä yhteistyö, vuorovaikutus ja itsensä johtaminen ovat tie tuloksiin ja työhyvinvointiin

Tutustu valmennuksiimme ja pyydä tarjous - tietysti täysin sitoumuksetta


Tutustu työyhteisötaitojen tyyt.fi-verkkokursseihin

Koodilla tutustu50 ensimmäinen kurssi alle kympillä!

Työyhteisötaitojen tyyt.fi verkkokurssit

Sisäisen sparrauksen tehopäivät

muutosagentti.jpg

Käytetäänkö yhdessä kaksi päivää siihen, että teille saadaan pystyyn sisäisten sparraajien porukka? Säästyy runsaasti aikaa ja energiaa, kun työnsä kanssa jumissa oleva työntekijä saa heti apua ongelmiinsa.

Tehopäivien aikana sparrausporukka ottaa haltuun monta ratkaisukeskeisen valmentavan ohjauksen työkalua, joilla auttaa muita. Lopuksi sovitaan sparrauksen käytännöistä, pelisäännöistä ja tavoitteista.

Sparraus auttaa jokaista kehittämään ja käyttämään omia vahvuuksiaan. Esimiesten kuorma helpottuu, kun työntekijät osaavat ratkoa ongelmia keskenään.

[ Tutustu tarkemmin ]

Työyhteisötaitojen valmennusohjelma - tästä hyötyvät kaikki

Hyvästä työyhteisöstä vielä parempi? Miten työyhteisötaitoja kannattaa kehittää laajasti ja työyhteisön omin voimin?

Kehityssagenttien avulla tämä onnistuu luontevasti, tehokkaasti ja uskomattoman pienin kustannuksin. Valmennamme agentit jakamaan oivalluksiaan ja jatkamaan oman työyhteisönsä yhteistyötaitojen, vuorovaikutuksen ja itsensä johtamisen taitojen kehittämistä valmennustapaamisten välissä.

Työkaluina agenteilla ovat Työyhteisötaitojen eOppaat, jotka he jakavat työyhteisössään eteenpäin ja joiden avulla kaikkia osallistava yhteinen työkäytäntöjen kehittäminen on helppoa ja innostavaa.

Paremman työyhteisön kehitysagentti-valmennus on ainutlaatuinen ja kiitetty konsepti, josta olemme ylpeitä.
[ Tutustu tarkemmin ]

Fasilitointi - uusia tapoja yhteistyöhön

fasilitointi.jpg

Fasilitoinnin tehopäivässä omaksut entistä paremmat, innostavat ja osallistavat työtavat hyvähenkiseen ja tulokselliseen yhteistyöhön.

Miten saan palavereissa motivoivasti tavoitteet esille, kaikki paikallaolijat osallistumaan työskentelyyn ja pääsemme tavoitteisiin?

Tässä huippupalautteet saadussa valmennuksessa löydät käytännön työtavat näihin kysymyksiin, tutustut fasilitoinnin perusperiaatteisiin ja saat osallistujakokemuksen useasta menetelmästä, jotka on helppo ottaa heti käyttöön arjessa. [ Tutustu tarkemmin ]

Kehittämispäivä, innostava työpaja tai aktivoiva luento

luento_workshop.jpg

Tavoitteena ovat aina konkreettiset, heti tapahtuvat ja näkyvät parannukset arjen käytännöissä - olipa kyseessä tiimin tai oman osaston kehittämispäivä tai lyhyt koko työpaikan yhteinen auditoriotilaisuus.

Tärkeistä työyhteisötaidoista teemaksi voimme valita esim. Nostetta yhteistyöhön - hyvänä jäsenenä hyvässä ryhmässä, Palaute - avain kehitykseen ja hyvään yhteistyöhön tai Motivaatiota moottoriin, työn iloa tankkiin.

Lyhyessäkin valmennuksessa pääsemme loistaviin tuloksiin, kun kaikki osallistujat saavat jo etukäteen teemaa käsittelevän Työyhteisötaitojen eOppaan. Oppaan avulla kehittämistyötä on helppo jatkaa sekä itsenäisesti että ryhmässä.
[ Tutustu tarkemmin ]

Ajanhallinta ja itsensä johtaminen

ajanhallinta.jpg

Onnistunut itsensä johtaminen on keskeinen menestymis- ja selviytymiskeino tämän päivän työelämässä. Taito johtaa itseään lisää myös hyvinvointia tuomalla elämään hallinnan tunnetta ja siten se vähentää stressiä.

Tässä valmennuksessa saat rautaisannoksen tuloksellisuuteen ja ajanhallintaan vaikuttavista tekijöistä sekä omaksut käytännön työkaluja omaan ajatteluun ja arkityöhön sovellettavaksi.
[ Tutustu tarkemmin ]


Ratkaisukeskeinen projektipäällikkö

project_leadership.jpg

Ohjaa, innosta ja kannusta projektiryhmäsi maaliin! Varmista tuloksellinen ja hyvähenkinen työnteko projektissasi!

Valmennuksessa saat tietoa ja työkaluja, joilla parannat käytännön leadership-taitojasi liittyen projektiryhmän tukemiseen projektin eri vaiheissa. Analysoit omia vahvuuksiasi ja kehität selkäydintoimintaasi. Syvennyt tiimihengen rakentamiseen ja ylläpitämiseen. Opit ja treenaat työkaluja, joilla johdat ihmisiä valmentavin työtavoin, ilman esimiesvaltaa. Syvennyt motivoimaan erilaisia ihmisiä. Parannat ja monipuolistat palautetaitojasi.

Tämä on jokaisen projektipäällikön must-valmennus![ Tutustu tarkemmin ]


Coaching Plus™ - yksin, kaksin, ryhmässä

coaching_plus.jpg

Coaching on tutkitusti erittäin kustannustehokas ja tuloksellinen tapa omaan kehittymiseen. Coaching on juuri sinun tilanteestasi lähtevää ja vahvasti tavoitteellista valmennusta yksilöllisesti, työparin kanssa tai pienessä ryhmässä.

Mikä on sinun tavoitteesi? Coaching Plus™ on selkeästi paketoitu asiakaskohtainen prosessi, jossa keskitymme tärkeimpiin tavoitteisiisi. Tavoitteen saavuttamisen varmistavat Coaching Plus™-työkalut sekä ICF ACC-sertifioidut ammattitaitonsa osoittaneet coachimme.
[ Tutustu tarkemmin ]

heuristica_logo2.jpg