Hyvä yhteistyö, vuorovaikutus ja itsensä johtaminen ovat tie tuloksiin ja työhyvinvointiin

Me kaikki haluamme tehdä hyvässä hengessä muiden kanssa työtä, jonka tulokset näkyvät.
Haluamme tehdä parhaamme ja olla tyytyväisiä työpäivän jälkeen.

Mistä konkreettiset keinot parempaan työelämään? Tutustu valmennuksiimme ja löydä Hyvän Työelämän Työkalut!

Jos kiinnostuksesi valmennuksiamme kohtaan heräsi, pyydä tarjous - tietysti täysin sitoumuksetta.


Tutustu työyhteisötaitojen tyyt.fi-verkkokursseihin!

Kupongilla tutustu50 ensimmäinen kurssi alle kympillä

Työyhteisötaitojen tyyt.fi verkkokurssit

Työyhteisötaitojen valmennusohjelma - tästä hyötyvät kaikki

muutosagentti.jpg

Hyvästä työyhteisöstä vielä parempi? Miten työyhteisötaitoja kannattaa kehittää laajasti ja työyhteisön omin voimin?

Kehityssagenttien avulla tämä onnistuu luontevasti, tehokkaasti ja uskomattoman pienin kustannuksin. Valmennamme agentit jakamaan oivalluksiaan ja jatkamaan oman työyhteisönsä yhteistyötaitojen, vuorovaikutuksen ja itsensä johtamisen taitojen kehittämistä valmennustapaamisten välissä.

Työkaluina agenteilla ovat Työyhteisötaitojen eOppaat, jotka he jakavat työyhteisössään eteenpäin ja joiden avulla kaikkia osallistava yhteinen työkäytäntöjen kehittäminen on helppoa ja innostavaa.

Paremman työyhteisön kehitysagentti-valmennus on ainutlaatuinen ja kiitetty konsepti, josta olemme ylpeitä.
[ Tutustu tarkemmin ]

Fasilitointi - uusia tapoja yhteistyöhön

fasilitointi.jpg

Fasilitoinnin tehopäivässä omaksut entistä paremmat, innostavat ja osallistavat työtavat hyvähenkiseen ja tulokselliseen yhteistyöhön.

Miten saan palavereissa motivoivasti tavoitteet esille, kaikki paikallaolijat osallistumaan työskentelyyn ja pääsemme tavoitteisiin?

Tässä huippupalautteet saadussa valmennuksessa löydät käytännön työtavat näihin kysymyksiin, tutustut fasilitoinnin perusperiaatteisiin ja saat osallistujakokemuksen useasta menetelmästä, jotka on helppo ottaa heti käyttöön arjessa. [ Tutustu tarkemmin ]

Kehittämispäivä, innostava työpaja tai aktivoiva luento

luento_workshop.jpg

Tavoitteena ovat aina konkreettiset, heti tapahtuvat ja näkyvät parannukset arjen käytännöissä - olipa kyseessä tiimin tai oman osaston kehittämispäivä tai lyhyt koko työpaikan yhteinen auditoriotilaisuus.

Tärkeistä työyhteisötaidoista teemaksi voimme valita esim. Nostetta yhteistyöhön - hyvänä jäsenenä hyvässä ryhmässä, Palaute - avain kehitykseen ja hyvään yhteistyöhön tai Motivaatiota moottoriin, työn iloa tankkiin.

Lyhyessäkin valmennuksessa pääsemme loistaviin tuloksiin, kun kaikki osallistujat saavat jo etukäteen teemaa käsittelevän Työyhteisötaitojen eOppaan. Oppaan avulla kehittämistyötä on helppo jatkaa sekä itsenäisesti että ryhmässä.
[ Tutustu tarkemmin ]

Ajanhallinta ja itsensä johtaminen

ajanhallinta.jpg

Onnistunut itsensä johtaminen on keskeinen menestymis- ja selviytymiskeino tämän päivän työelämässä. Taito johtaa itseään lisää myös hyvinvointia tuomalla elämään hallinnan tunnetta ja siten se vähentää stressiä.

Tässä valmennuksessa saat rautaisannoksen tuloksellisuuteen ja ajanhallintaan vaikuttavista tekijöistä sekä omaksut käytännön työkaluja omaan ajatteluun ja arkityöhön sovellettavaksi.
[ Tutustu tarkemmin ]


Projektipäällikön leadership-taidot

project_leadership.jpg

Ohjaa, innosta ja kannusta projektiryhmäsi maaliin! Varmista tuloksellinen ja hyvähenkinen työnteko projektissasi!

Valmennuksessa saat tietoa ja työkaluja, joilla parannat käytännön leadership-taitojasi liittyen projektiryhmän tukemiseen projektin eri vaiheissa. Analysoit omia vahvuuksiasi ja kehität selkäydintoimintaasi. Syvennyt tiimihengen rakentamiseen ja ylläpitämiseen. Opit ja treenaat työkaluja, joilla johdat ihmisiä valmentavin työtavoin, ilman esimiesvaltaa. Syvennyt motivoimaan erilaisia ihmisiä. Parannat ja monipuolistat palautetaitojasi.

Tämä on jokaisen projektipäällikön must-valmennus![ Tutustu tarkemmin ]

Ratkaisukeskeinen valmentava esimies

valmentava_esimies.jpg

Valmentavana esimiehenä saat tiimiläisesi ottamaan vastuun, innostumaan ja onnistumaan.

Miten toimia käytännössä omassa esimiestyössä valmentavasti? Miten ohjata ja johtaa ratkaisukeskeisellä otteella?

Valmennuksessa saat tietoa, työkaluja ja treeniä monenlaisiin käytännön esimiestilanteisiin kuten ongelmien ratkaisuun, motivointiin ja palautteen antoon.
[ Tutustu tarkemmin ]


Sisäisen sparraus- ja coaching-verkoston toteuttaminen

sparrausverkosto.jpgTämä valmennus on tarkoitettu kaikille, joille organisaatiossaan kuuluu henkilöstön tuloksentekotaitojen kehittäminen. Voit olla HR-johtaja, HR-päällikkö tai HR-kehittäjä. Voit olla myös pienen organisaation HR-vastaava, sillä verkostoja voimme luoda myös muutaman organisaation yhteistyönä. Tai voit olla oman porukkasi syvällisestä kehittämisestä kiinnostunut esimies.

Tärkeintä on, että uskot ihmisiin ja heidän kykyynsä ja haluunsa auttaa muita ja tehdä hyvää, tuloksellista yhteistyötä.

Tässä valmennuksessa opit ja testaat käytännön työkaluja, jotka sopivat erilaisiin sparrauksen, coachauksen ja mentoroinnin tilanteisiin. Opit erottamaan eri ohjaustavat toisistaan ja valitsemaan tilanteeseen sopivimman. Arvioit sisäisen sparraus-verkoston rakentamisen hyötyjä ja haasteita.
[ Tutustu tarkemmin ]

Tuloksellinen palaveri, tehokas kokous, hyvähenkinen neuvottelu

palaveri_kokous_neuvottelu.jpg

Me kaikki tiedämme, millainen on hyvä palaveri: 

Oikeat henkilöt ovat valmistautuneina paikalla, tavoitteet ovat kaikille selvät ja työskentelytavat tukevat tavoitetta.

Miten viemme nämä asiat teoriasta käytäntöön? Tässä valmennuksessa saat työkalupakkiisi erilaisiin palavereihin, kokouksiin ja neuvotteluihin sopivia työtapoja, jotka parantavat sekä palaverien tulosta että ilmapiiriä.

Palaverikäytäntöjen päivitys maksaa itsensä nopeasti takaisin ajansäästönä ja parantuneena, tavoitteellisena yhteishenkenä.
[ Tutustu tarkemmin ]


Coaching Plus™ - yksin, kaksin, ryhmässä

coaching_plus.jpg

Coaching on tutkitusti erittäin kustannustehokas ja tuloksellinen tapa omaan kehittymiseen. Coaching on juuri sinun tilanteestasi lähtevää ja vahvasti tavoitteellista valmennusta yksilöllisesti, työparin kanssa tai pienessä ryhmässä.

Mikä on sinun tavoitteesi? Coaching Plus™ on selkeästi paketoitu asiakaskohtainen prosessi, jossa keskitymme tärkeimpiin tavoitteisiisi. Tavoitteen saavuttamisen varmistavat Coaching Plus™-työkalut sekä ICF ACC-sertifioidut ammattitaitonsa osoittaneet coachimme.
[ Tutustu tarkemmin ]

heuristica_logo2.jpg