Työyhteisötaitojen e-kirjat
- monimuoto-opiskeluun, tiimien kehittämiseen, itseopiskeluun...

Mielestämme hyvän (työ)elämän kehittämisen mahdollisuus tulee olla kaikkien työntekijöiden ulottuvilla. Siksi kehitimme työyhteisötaitojen HEURIXTM-eOppaat, jotka toimivat valmennuspalvelujemme kivijalkana.

Heurix-oppaat

Käytännönläheiset ja selkeät HEURIXTM-eOppaat on tarkoitettu kaikille työntekijöille, ei pelkästään esimiehille. Oppaiden tavoitteena on saada jokainen ymmärtämään omien ajattelu- ja toimintatapojensa merkitys niin työyhteisön tuloksellisen toiminnan kuin työhyvinvoinnin suhteen.

HEURIXTM-eOppaat ovat hyvin monikäyttöisiä. Niitä voidaan käyttää mm. 

 • tiimien toiminnan kehittämisen katalysaattorina,
 • omatoimiseen itsensä kehittämiseen, 
 • osana esimiestyön työkalupakkia
 • valmennuksien orientoivana materiaalina, tukimateriaalina tai välitehtävinä
 • henkilökohtaisen coachauksen lisämateriaalina

HEURIXTM-eOppaat sisältävät:

 • Tutkimuksiin ja käytännön kokemuksiin perustuvaa taustatietoa kustakin teemasta
 • Harjoituksia, jotka haastavat pohtimaan omia ajattelu- ja toimintatapoja sekä niiden toimivuutta oman työn ja työyhteisön kannalta
 • Käytännössä testattuja soveltamismenetelmiä ja konkreettisiä ehdotuksia menetelmien soveltamisesta käytäntöön
 • Teemakohtaisen toimintasuunnitelman, joka toimii myös mallina oman ja työyhteisön toiminnan kehittämisessä
 • Ideoita yhteiseen pohdintaan ja kehittämisen kohteiksi tiimeissä ja työryhmissä
   

Asiakkaidemme palautetta

 • "Monissa kirjoissa sanotaan, että tee näin ja mieti asioita. Näissä oppaissa annetaan selkeitä työkaluja siitä, miten se asia tehdään."
 • "Tämä laittaa miettimään, miten minä itse voin konkreettisesti kehittää työhyvinvointia ja parempia työskentelytapoja."
 • "Oppaat ovat hyviä keskustelun herättäjiä ja niistä syntynyt keskustelu on rakentavaa."
 • "Oppaat ovat olleet hyvä puheeksi ottamisen väline myös valmennuksen jälkeen."

 

Painetut HEURIXTM-oppaat

HEURIXTM-oppaat ovat saatavana myös painettuna Yrityskirjat Oy:n kustantamana hyvinvarustetuista kirjakaupoista.