Hyvä työelämä tarvitsee hyvät työkalut

Suurin osa ihmisistä haluaa kehittää itseään ja omaa työtään. Haluamme tulla toimeen muiden kanssa ja tehdä hyvää yhteistyötä. Haluamme nähdä työmme jäljen ja iloita siitä. Haluamme palautetta myös muilta.

Tehdäksemme työmme hyvin tarvitsemme oman ammattialan osaamisen lisäksi vahvoja yhteistyön, vaikuttamisen ja itsensä johtamisen taitoja, joita voidaan kutsua myös nimellä työyhteisötaidot.

Sana työyhteisötaidot sisältää kolme osaa, jotka kuvaavat hyvin sanan merkitystä:

TYÖ + YHTEISÖ + TAIDOT

 • TYÖyhteisötaidot liittyvät työhön. Ne ovat jotakin, jota tarvitsemme tehdäksemme työmme hyvin ja voidaksemme työssä hyvin.
 • TyöYHTEISÖtaidot liittyvät työyhteisöön, hyvään olemiseen ja tulokselliseen tekemiseen yhdessä muiden kanssa. Ne ovat vaikuttamisen ja vaikutetuksi tulemisen taitoja. Yhteistyön taitoja. Sekä itsensä johtamisen taitoja, joita myös tarvitsemme toimiessamme yhdessä muiden kanssa.
 • TyöyhteisöTAIDOT ovat taitoja, joita meistä jokainen voi oppia ja harjaannuttaa. Ne eivät ole työyhteisö­geenejä tai -ominaisuuksia, jotka meille joko on tai ei ole.
Heurix-oppaat

Hyvän työelämän työkalut

Kehittääksemme omaa työtämme ja (työ)elämäämme tarvitsemme paitsi tietoa myös hyvät työkalut. Meidän valmennuksissamme perustyökaluina ovat työyhteisötaitojen e-oppaat.

Käytännönläheiset ja selkeät oppaat on tarkoitettu kaikille työntekijöille, ei pelkästään esimiehille. Oppaiden tavoitteena on saada jokainen ymmärtämään omien ajattelu- ja toimintatapojensa merkitys niin työyhteisön tuloksellisen toiminnan kuin työhyvinvoinnin suhteen.

Kun osallistut valmennukseemme, saat ennen valmennuspäivää kyseiseen teemaan orientoivan e-oppaan tutustuttavaksesi. Näin voit jo etukäteen pohtia omia ajattelu- ja toimintatapojasi ja työyhteisön käytäntöjä.

Oppaat jäävät käyttöösi tietysti myös valmennuksen jälkeen, joten voit palata niihin myöhemminkin oman kiinnostuksesi ja tarpeesi mukaan.

HUOM! Olemme tekemässä oppaista edullisia ja helppokäyttöisiä verkkokursseja. Jos haluat pilotoida niitä porukkasi kanssa, niin ota yhteyttä tällä lomakkeella!

Työyhteisötaitojen e-oppaat sisältävät:

 • Tutkimuksiin ja käytännön kokemuksiin perustuvaa taustatietoa kustakin teemasta
 • Harjoituksia, jotka haastavat pohtimaan omia ajattelu- ja toimintatapoja sekä niiden toimivuutta oman työn ja työyhteisön kannalta
 • Käytännössä testattuja soveltamismenetelmiä ja konkreettisiä ehdotuksia menetelmien soveltamisesta käytäntöön
 • Teemakohtaisen toimintasuunnitelman, joka toimii myös mallina oman ja työyhteisön toiminnan kehittämisessä
 • Ideoita yhteiseen pohdintaan ja kehittämisen kohteiksi tiimeissä ja työryhmissä

Tällaista palautetta olemme saaneet oppaista:

 • "Monissa kirjoissa sanotaan, että tee näin ja mieti asioita. Näissä oppaissa annetaan selkeitä työkaluja siitä, miten se asia tehdään."
 • "Tämä laittaa miettimään, miten minä itse voin konkreettisesti kehittää työhyvinvointia ja parempia työskentelytapoja."
 • "Oppaat ovat hyviä keskustelun herättäjiä ja niistä syntynyt keskustelu on rakentavaa."
 • "Oppaat ovat olleet hyvä puheeksi ottamisen väline myös valmennuksen jälkeen."

Oppaiden lisäksi tutustut valmennuksissamme moneen muuhunkin Hyvän työelämän työkaluun, joiden käyttöä myös konkreettisesti treenaamme.