Sisäisen sparrauksen tehopäivät:

Työkaluja, taitoja ja pelisäännöt kollegan auttamiseen

Sparrauksella tavoite saavutettu Nykytyöelämässä harva esimies osaa antaa suoria toimintaohjeita alaisilleen. On otettava käyttöön muita ohjauksen keinoja. Esimies on usein kuormitettu, joten miksi en voisi saada apua ja ohjausta kollegaltani?

Organisaation ihmisissä on mahtavat voimavarat. Suuri osa ihmisistä haluaa kehittää itseään ja työtään sekä auttaa muita tuloksellisempaan työntekoon. Miten saamme tämän valtavan voimavaran hyötykäyttöön ja asiantuntijat auttamaan toinen toisiaan?

Jos sparraamme sisäisesti toinen toisiamme, on sparraaja helposti saavutettavissa. Ja jos opimme koutsaamaan itse itseämme, on meillä aina coach mukanamme.

Tämä valmennus tähtää vaikuttavan sparrausverkoston rakentamiseen työpaikallanne ja sen toiminnan vakiinnuttamiseen.

Valmennus on kaksiosainen:

Ensimmäinen päivä ja toisen päivän aamupäivä on suunnattu sparrausverkostolaisille. Tällöin otetaan monipuolisesti haltuun työkaluja ja taitoja työkaverin auttamiseen sparraamalla.

Toisen päivän iltapäivänä sovitaan sparrausverkoston pelisäännöt ja toimintatavat. Tähän workshoppiin osallistuvat verkoston vastuujäsenet.


Miksi sisäinen sparrausverkosto on niin tehokas?

1) Säästyy runsaasti aikaa ja rahaa, kun työnsä kanssa jumissa oleva työntekijä saa heti apua omien voimavarojensa käyttöönotossa

2) Sparraus auttaa ihmisiä kehittämään omia vahvuuksiaan ja käyttämään niitä, mikä lisää sekä työn tulosta että työviihtyvyyttä

3) Iso osa porukastanne oppii vaikuttavia, ratkaisukeskeisiä sparrauksen ja valmentavan ohjauksen työtapoja ja levittää niitä muuhun organisaatioon

4) Esimiesten kuorma helpottuu, kun työntekijät osaavat auttaa myös toinen toisiaan

5) Sparraajat laajentavat mielenkiintoisella ja motivoivalla tavalla omaa työnkuvaansa ja kehittävät omia vaikuttamisen ja ohjaamisen taitojaan


Mitä sparraus on?

Wikipedia sanoo sparrauksesta näin: Sparraus eli sparri on kamppailulajeissa nimitys tavallisesti vapaamuotoiselle, ottelemista muistuttavalle harjoittelulle. Sparrauksella voidaan esimerkiksi itsepuolustuslajeissa kokeilla harjoiteltujen tekniikoiden toimivuutta ja osaamista käytännössä ja urheilulajeissa harjoitella ottelemista. Sparrauksen tyyli ja kovuus vaihtelee lajeittain ja muodoittain.

Työelämässä, etenkin tietotyössä, sparraaja auttaa asiakastaan selekyttämään kulloisenkin tavoitteensa ja etenemään konkreettisesti sen suuntaan.

Osaava sparraaja käyttää monipuolisesti erilaisia työkaluja ja työtapoja tilanteen mukaan. Sparraus voi siis olla mentorointia, coachausta, neuvonantoa tai ymmärtävää kuuntelemista. Se voi olla kannustamista tai kyseenalaistamista. Sparraaja voi myös olla sanan alkuperäisen merkityksen mukainen ”harjoitusvastustaja”.

Hyvä sparraus on näitä kaikkia tilanteen mukaan ja sopivan ohjaustavan valinta on sparraajan tärkein taito.


Ota yhteyttä ja lähdetään vauhdilla liikkeelle!

Toteutamme tätä valmennusta vain asiakaskohtaisesti.
Teemme valmennuksesta teille oman esitteen sisäisen markkinoinnin apuvälineeksi.

Soita Minna Rasila 040-5536774 tai täytä yhteydenottolomake