Työyhteisötaitojen valmennusohjelmasta hyötyy koko työyhteisö!

syksyllä


Työyhteisötaitojen valmennusohjelman teemat voidaan valitaan laajasta valikoimastaHyvä yhteistyö. Toimiva vuorovaikutus. Keskinäinen tuki ja sparraus. Tietoinen oman itsensä johtaminen.

Nämä ovat taitoja, joita kaikki tarvitsevat. Ne ovat taitoja, joita kaikki voivat oppia lisää ja parantaa entisestään. Näiden taitojen kehittäminen parantaa sekä työn tulosta että työhyvinvointia.

Tämän valmennusohjelman lähipäiviin osallistuu tusinan verran kehittämis- ja kehittymishaluisia työntekijöitä. He valmistautuvat valmennustapaamisiin työyhteisötaitojen e-oppaiden avulla.

Teemavalmennusten jälkeen he jakavat e-oppaat omille työkavereilleen ja käsittelevät ns. työyhteisöagentteina teemaa yhdessä työkavereidensa kanssa. Tämän jokainen tekee itselleen parhaiten sopivalla tavalla lähivalmennuksen toimiessa yhtenä mallina toteutustavasta.

Tämä tekee ohjelmasta todella kustannustehokkaan ja siitä hyötyy koko organisaatio.


Näin Järvenpään kaupungilla kehitetään työyhteisötaitoja:

Järvenpään kaupungissa on panostettu vahvasti työyhteisötaitoihin. Työyhteisötaitojen valmennusohjelma käynnistyi syksyllä 2016 jo viidettä kertaa 12 henkilön porukalla.

Osallistujat työskentelevät hyvin erilaisissa tehtävissä eri puolilla organisaatiota, joten yhdessä opiskelu ja kehittäminen on todellista ”ristipölytystä”.

Agentti-valmennus nyt myös kaikille avoimena toteutuksenaMillainen toteutus on?

Case Järvenpään kaupunki, Valmennuksen esite (pdf)

Ryhmä kokoontuu neljä kertaa seuraavin teemoin:

  1. Hyvä ryhmä, toimiva tiimi
  2. Vuorovaikutuksen tärkeät taidot
  3. Erilaiset ihmiset, yhteiset tavoitteet
  4. Palaute – avain kehitykseen ja hyvään yhteistyöhön

Ensimmäinen kokoontuminen on koko päivän mittainen, muut puoli päivää. Ensimmäisessä kokoontumisessa käsitellään ryhmä-teeman lisäksi myös työyhteisötaitoja yleensä, niiden merkitystä ja osallistujien roolia työyhteisötaitoagenttina omassa lähipiirissään.

Osallistujat valmistautuvat valmennuspäiviin työyhteisötaitojen e-oppaiden avulla. Näin arvokasta yhdessäolon aikaa ei mene ns. kalvosulkeisiin.

Lähivalmennuksen toteutus on tavoitteellinen, aktivoiva ja käytännönläheinen. Käytämme monipuolisesti erilaisia osallistavia menetelmiä, joista useimmat ovat suoraan sovellettavissa omaan työhön.

Valmennuspäivien välissä osallistujat:

  • toteuttavat systemaattisesti uusia oppeja, työkaluja ja työtapoja käytännön arkityössä omien tavoitteidensa mukaisesti
  • vievät asiaa eteenpäin omassa ryhmässään e-oppaiden tuella
  • saavat tähän tukea valmentajalta ja sparraus-pariltaan
  • valmistautuvat seuraavaan teemaan e-oppaan avulla

Ryhmä tapaa viihtyisissä tiloissa Järvenpää-talolla, jonne on lyhyt matka omalta työpaikalta.


Miten osallistujat valitaan?

Ensimmäiseen valmennusohjelmaan osallistujat valittiin ilmoittautumisjärjestyksessä. Innokkaita osallistujia oli paljon enemmän kuin ryhmään mahtui ja tämä valintatapa koettiin epäreiluksi. Seuraavissa toteutuksissa osallistujat valittiin hakijoista siten, että valinnat jakautuivat tasapuolisesti koko organisaatio huomioon ottaen.

Keväällä 2016 alkaneessa toteutuksessa valmentaja lisäksi soitti jokaiselle osallistujalle noin kuukautta ennen valmennuksen alkua. Tällöin osallistujalla oli vielä mahdollisuus esittää kysymyksiä valmennuksen sisällöstä ja agenttiroolin toteuttamistavoista ennen lopullista sitoutumistaan valmennukseen.


Miten valmennusohjelmaa markkinoidaan?

Valmennuksen markkinointi alkaa esimiehille suunnatulla viestillä:

Esimies,
Kaipaatko apua arjen hyvän yhteistyön ja tiimin toiminnan parantamiseen?
Entä ratkaisukeskeisyyden ja valmentavan otteen tukemiseen?

Jatkamme taas Melodia-koulutuksena hyvän palautteen saanutta Työyhteisötaitojen kehittämisen valmennusohjelmaa. Mietithän, onko tästä valmennusohjelmasta apua oman tiimisi kehittämisessä. (Ks. oheinen esite).

Ota puheeksi seuraavassa työpaikkakokouksessa tämä valmennusohjelma.
Löytyykö teidän porukastanne innokas osallistuja, joka on motivoitunut kehittämään sekä itseään että tiimiänne?

Valmennuksen vaikuttavuudesta on hyviä kokemuksia. Esimiehenä voit saada työyhteisöösi aktiivisen ns. työyhteisötaitojen agentin, joka tukee sekä esimiestyötäsi että porukan omaa toiminnan parantamista.

Valmennus vie työaikaa 1 pvä + 3*½pv. Valmennus sisältää lisäksi itseopiskelua helppolukuisten ja käytännönläheisten työyhteisötaitojen eOppaiden tuella sekä osallistujien keskinäistä sparraustyöskentelyä ja asioiden käsittelyä omassa lähitiimissä valmennuspäivien välissä.

Esimiesviestintä varmistaa, että
1) esimies tietää, mistä on kyse, kun joku hänen alaisistaan tulee puhumaan osallistumistaan valmennusohjelmaan ja
2) esimies voi ehdottaa osallistumista jollekin alaiselleen, joka itse ei ehkä olisi asiassa aloitteellinen.


Tämän jälkeen valmennuksesta ilmoitetaan Melodia-koulutuskalenterissa:
(Melodia-koulutukset ovat kaikille työntekijöille tarkoitettuja):

Työyhteisötaitojen kehittämisen valmennusohjelma:
Tule kehittämään yhteistyön, vaikuttamisen ja itsensä johtamisen taitojasi!

Järvenpään kaupungissa on panostettu vahvasti työyhteisötaitojen kehittämiseen. Nyt sinulla on mahdollisuus jatkaa hyvän ja tuloksellisen yhteistyön taitojesi sekä oman työhyvinvointisi parantamista seuraavassa, hyvän palautteen saaneessa, uudistetussa valmennusohjelmassa.

Tämä valmennusohjelma sisältää yhden kokonaisen valmennuspäivän ja 3 iltapäivän mittaista valmennustapaamista, itseopiskelua helppolukuisten ja käytännönläheisten Heurix™-eOppaiden tuella sekä osallistujien keskinäistä sparraustyöskentelyä ja asioiden käsittelyä omassa lähitiimissä valmennuspäivien välissä.

Valmennus sopii kaikille kaupungin työntekijöille ja esimiehille, jotka ovat innostuneita itsensä ja työyhteisönsä kehittämisestä. Ohjelman osallistujana saat valmennuksessa käsitellyt Heurix™-eOppaat myös lähityöyhteisösi käyttöön yhteisten jatkopohdintojen tueksi.

Valmennuksessa:
- kehität käytännönläheisesti hyvän yhteistyön ja tuloksellisen itsensä johtamisen taitojasi
- löydät uusia työtapoja ja toimintamalleja erilaisiin arjen kohtaamisiin
- innostut vaikuttamaan arkityössäsi sekä omiin että yhteisiin asioihin positiivisella tavalla ns. työyhteisötaitojen kehittämisagenttina

Valmennuksen aikana jaamme hyviä käytäntöjä ja sparraamme toinen toisiamme hyvässä hengessä sekä viemme oivaltamiamme asioita konkreettiseen omaan toimintaamme ja työyhteisömme arkeen valmennustapaamisten välissä.

Valmennusiltapäivien ajankohdat ja teemat ovat:
7.4. klo 9:00-16:00 Hyvä ryhmä, toimiva tiimi
31.5. klo 12:30-16:00 Vuorovaikutuksen tärkeät taidot – kysymyksiä ja ratkaisukeskeisyyttä
25.8. klo 12:30-16:00 Erilaiset ihmiset, yhteiset tavoitteet
11.10. klo 12:30-16:00 Palaute – avain kehitykseen ja hyvään yhteistyöhön

Valmennusryhmän koko on 12 henkeä, joka varmistaa kaikkien mahdollisuuden aktiiviseen osallistumiseen ja mahdollistaa yhteisen keskustelun.

Valmentajana toimii Mari Vihervaara-Nikulainen, Heuristica Oy.

Valmennuksen esite (pdf)

Tule hakemaan valmennuksesta lisää energiaa arkeesi, löytämään uusia ajatuksia ja toimintatapoja sekä innostumaan arkityösi edelleen parantamisesta yhdessä työkavereiden kanssa!
Ilmoittaudu mukaan 11.3. mennessä!


Miten agentti-rooli toteutuu?

Työyhteisötaitojen e-oppaatKäytännössä työyhteisötaitojen ”agentin” rooli toteutuu hyvin monella eri tavalla.

Yksinkertaisin tapa on se, että työntekijä kertoo työkavereilleen jotain tämän kaltaista:
”Olin tosi mielenkiintoisessa koulutuksessa, jossa käsiteltiin hyvän ryhmän toimintaa ja yhteistyötä. Siihen oli kiva opas, jonka tulostin kahvihuoneen pöydälle. Voin lähettää sen teille kaikille myös sähköpostilla, niin jokainen voisi lukaista, jos asia kiinnostaa. Mielelläni kerron teille lisääkin asiasta, vaikka meidän tiimipalaverissa, jos haluatte.”

Toiset taas vievät asiaa hyvin systemaattisesti eteenpäin lähityökavereilleen ja käyttävät mallina sitä, miten teemaa käsiteltiin valmennusryhmässä. Oli tapa mikä tahansa, sen suunnitteluun ja toteutukseen saa tukea valmennustapaamisissa ja omalta sparrausparilta tapaamisten välissä.

Useat toteuttavat ensimmäisen teeman käsittelyn melko yksinkertaisella tavalla ja käsittely kehittyy, kun oma varmuus kasvaa ja työyhteisökin huomaa, mistä tässä on kyse.

Osa henkilöistä kerrassaan ”puhkeaa kukkaan” tehdessään työyhteisöagenttina jotakin ihan erilaista kuin oma perustyö. Ja samalla koko työyhteisö kukoistaa!


Investointi ja hyödyt

Edellä kuvatun toteutuksen hinta on 7.850€ (+alv24%). Hintaan ei sisälly tiloja, tarjoiluja ja matkakustannuksia.

Investointi per osallistuja on siis noin 650 €. Jos heistä jokainen vie työyhteisötaitoja eteenpäin 10 henkilölle organisaatiossaan, investointi on vain 59€/henkilö!

Hyöty tästä valmennusohjelmasta näkyy monella tasolla:

Valmennuksen osallistujat kehittävät voimallisesti omia yhteistyön, vaikuttamisen ja itsensä johtamisen taitojaan. Työyhteisöagentin roolissaan he saavat myös uusia haasteita ja pääsevät vaikuttamaan positiivisella tavalla omaan työyhteisöönsä

Esimiehet saavat tiimiinsä aktiivisen vaikuttajan, joka tukee sekä esimiestyötä että koko ryhmän kehitystä.

Jokainen työntekijä hyötyy valmennuksesta vähintäänkin sen, että hän saa omaan käyttöönsä valmennuksen teemoja käsittelevät työyhteisötaitojen e-oppaat. Hänelle avautuu myös mahdollisuus käsitellä näitä tärkeitä asioita työajalla yhdessä omien työkavereiden kanssa.

Tiimit vahvistavat yhteistyötään sekä sisäisesti että suhteessa sidosryhmiinsä ja ottavat käyttöön uusia, toimivia työkäytäntöjä

Koko organisaatiossa avoimuus, yhteistyö, keskustelukulttuuri, vastuunotto ja vaikuttamisen keinot kehittyvät


Avaimet käteen -toteutuksella työaikaanne säästyy

Hoidamme toteutuksen ns. "Avaimet käteen": toteutamme valmennusprosessin alusta loppuun mahdollisimman paljon teidän aikaanne säästäen. Autamme sisäisessä markkinoinnissa. Kun osallistujat on valittu, tarvitsemme vain osallistujalistan sähköpostiosoitteineen ja tilavarausten yhteyshenkilön. Tilavarauksetkin hoidamme tarvittaessa puolestanne.


Pyydä tarjous - tietysti täysin sitoumuksetta

Tarjouspyyntölomakkeen lähettäminen vie sinulta vain pari minuuttia. Sen tekemällä pääset ison askeleen kohti konkreettisesti toteutuvia ja arkityössä näkyviä parannuksia.