Jokainen työntekijä on avainhenkilö

Jokainen meistä vaikuttaa ihmisiin ympärillään ja työpaikan kulttuuri syntyy ihmisten ympärille.
Siksi jokainen on avainhenkilö hyvähenkisen ja tuloksellisen työkulttuurin rakentamisessa.

Hyvät työelämätaidot kuuluvat kaikille

Esimiesten valmentaminen ei riitä.  Tulosta tehdään, kun jokainen saa vastuuta ja valtaa. Ja valmiudet vastuunottamiseen ja vallankäyttöön.

Jokaisella on oikeus tulla parhaaksi mahdolliseksi itsekseen!

Jokainen työntekijä on organisaation menestymisen kannalta tärkeä. Riittävät yhteistyön, vaikuttamisen ja itsensä johtamisen taidot ovat edellytys työssä onnistumiselle.

Tästä pääset hyvään alkuun helposti

Lataa minioppaita avuksesi parempaan yhteistyöhön, vaikuttamiseen ja itsensä johtamiseen
Lue lisää

Coaching Ajokortti -valmennus

Koutsaus on vuorovaikutuksen must-työkalu. Coaching Ajokortti antaa hyvät työkalut valmentavaan otteeseen niin esimiestyössä ja kuin vertaistuessa.

Lue lisää

Etäyhteistyön työkalut

Sujuva etänä tapahtuva yhteistyö on tuloksellista ja mielekästä. Löydä ratkaisuja käytännön haasteisiin. Otat haltuusi entistä paremmat tavat ja välineet etäyhteistyöhön asiakkaidesi kanssa

Lue lisää

Fasilitoinnin tehopäivä - myös etänä 3 x 3 tuntia

Fasilitointi on sanan alkuperän mukaan helppoa – toisten työn helpottamista. Fasilitointitaidot ovat erityisen tärkeitä esimiehille, asiantuntijoilla ja kouluttajille.

Lue lisää

Fasilitoinnin jatkopäivä

Tämä valmennus on tarkoitettu sinulle, joka olet osallistunut Fasilitoinnin tehopäiväämme tai muuten hankkinut perustietoa ja kokemusta fasilitoinnista. 

Lue lisää

Itsensä johtaminen ja ajanhallinta

Nykytyöelämässä jokainen tarvitsee vahvoja itsensä johtamisen taitoja, itseohjautuvuutta ja henkistä ketteryyttä.

Hanki tähän hyvät työkalut - paitsi työnantajasi ja työkavereiden myös ihan itsesi takia!

Lue lisää

Sisäinen sparraus-verkosto käyntiin

Aito jaettu johtajuus helpottaa ja  tehostaa esimiesten työtä sekä parantaa johtamisen ja asiantuntijatyön laatua.

Minkälaisen sparraus-porukan laitamme yhdessä pystyyn teidän avainhenkilöistänne - ja avainhenkilöitänne varten?

Lue lisää

Ratkaisukeskeinen projektityö

Projekteissa teemme tulevaisuutta - ja siksi projektityön sujuminen on menestyksen avaintekijä.

Ratkaisukeskeisyys yhdistettynä ketteryyteen varmistaa tuloksellisen ja hyvähenkisen työnteon projekteissa.

Lue lisää

Muutoksen parhaat työkalut

Muutostilanteessa - siis koko ajan - ei auta se, että osaamme muutosmalleja ja -teorioita. Tarvitsemme työkaluja, jolla viemme muutoksen onnistuneesti maaliin. Joilla johdamme sekä itseämme että joukkojamme.

Kysy lisää

Autamme sinut ja työporukkasi konkreettisiin parannuksiin työn tuloksissa ja työhyvinvoinnissa.

Jokainen lyhytkin valmennuksemme on prosessi. Näin varmistamme, että muutos parempaan näkyy työpaikkasi arjessa.

Tutustu meihin ja testattuihin, toimiviin ratkaisuihin sinun ja tiiminne parhaaksi!

Lähetä yhteydenottopyyntö
Pyydä tarjous 
Kutsu asiantuntija käymään

Laadukas työelämä kuuluu ihan jokaiselle

Hyvä työyhteisö rakentuu niistä asioista, joita me – sinä itse, kollegasi ja esimiehesi – arjessa teemme. Me Heuristicassa uskomme, että jokaisella on oikeus rakentaa itselleen ja ympärilleen mahdollisimman laadukasta työelämää. Tämän vuoksi haluamme valmentaa asiakkaita läpi organisaatioiden aina korkeimmasta johdosta työntekijätasoon.

Tutustu meihin ja toimintatapaamme

Mitä maailma tarvitsee juuri nyt?

Mitä maailma tarvitsee juuri nyt?

Mitä maailma tarvitsee juuri nyt? Elämme erikoisia aikoja: koronavirus jyllää edelleen, etätöitä tehdään ja toiset nauttivat, toiset kärsivät etätyöapatiasta (HS 28.12.20). Maailmalla seurataan mm. Yhdysvaltain tapahtumia. Lietsooko Trumpin virkasyyte uusia...

lue lisää
Oletko väsynyt videokokouksiin?

Oletko väsynyt videokokouksiin?

Oletko väsynyt videokokouksiin?  Juttelin eilen iltakävelyllä kaverini kanssa. Hänellä oli ollut etäpäivänä kolme pitkää Teams-palaveria, joista kahdessa oli ollut yli kymmenen henkeä mukana. Kokoukset olivat venyneet ja vanuneet, oli käytetty pitkiä puheenvuoroja ja...

lue lisää

Heuristica Oy

Autamme ihmisiä parantamaan yhteistyön, vaikuttamisen ja itsensä johtamiseen taitojaan. Taitoja, joita tarvitaan kaikissa työtehtävissä ja joita siksi voikin kutsua työyhteisötaidoiksi.

Valmennuksissamme osallistujat saavat konkreettisia työkaluja ja ajattelumalleja, jotka he voivat heti ottaa käyttöön arjessaan.

Tavoitteena valmennuksissamme on, että jokainen osallistuja alkaa välittömästi toteuttaa arjessaan paria-kolmea konkreettista, itselleen ja ympäristölleen merkittävää parannusta. Sellaisia parannuksia, jotka vaikuttavat sekä työn tuloksellisuuteen että työhyvinvointiin.

Osa opiskelusta tapahtuu itsenäisesti tuottamiemme e-oppaiden avulla. Näin samalla resurssilla voidaan valmentaa useampia työntekijöitä.

Olemme 30 vuotta nuori ketterä hyvän ja tuloksellisen työelämän kehittäjä Espoosta. Toiminta-alueemme on koko Suomi.