Jokainen työntekijä on avainhenkilö

Jokainen meistä vaikuttaa ihmisiin ympärillään ja työpaikan kulttuuri syntyy ihmisten ympärille.
Siksi jokainen on avainhenkilö hyvähenkisen ja tuloksellisen työkulttuurin rakentamisessa.

Hyvät työelämätaidot kuuluvat kaikille

On tärkeää panostaa esimiesten valmentamiseen. Se ei kuitenkaan riitä. Tulosta tehdään, kun jokainen ottaa vastuuta ja valtaa, vaikuttaa ja johtaa itseään. Tämä lisää myös työhyvinvointia.

Jokaisella on oikeus tulla parhaaksi mahdolliseksi itsekseen!

Jokainen työntekijä on organisaation menestymisen kannalta tärkeä. Hyvät yhteistyön, vaikuttamisen ja itsensä johtamisen taidot ovat edellytys työssä onnistumiselle.

Taklataan asiantuntijatyön ohjausvaje
ASAP-verkostossa!

Kohtaamme työssämme helposti hoidettavia asioita, joiden kanssa pääsemme nopeasti eteenpäin ja saamme työmme tehtyä. Kohtaamme kuitenkin myös vaikeammin hahmotettavia, jopa kaoottisia tilanteita, joissa on vaikea päästä työnteossa edes alkuun. Ja näissä tilanteissa kukaan ei pysty neuvomalla tai ohjeilla auttamaan.
ASAP-asiantuntijaverkoston tarkoitus on antaa asiantuntijatyön haasteisiin apua mahdollisimman pian, siten että avun saaja pääsee etenemään työssään. Tämä johtaa sekä parempaan työn tuloksellisuuteen että työhyvinvointiin.
Lue lisää

Lataa minioppaita avuksesi parempaan yhteistyöhön ja itsesi johtamiseen!

Oppaat ovat maksuttomia
Lue lisää

Coaching Ajokortti -valmennus

Koutsaus on vuorovaikutuksen must-työkalu. Coaching Ajokortti antaa hyvät työkalut valmentavaan otteeseen niin esimiestyössä ja kuin vertaistuessa.

Lue lisää

Etäyhteistyön työkalut

Sujuva etänä tapahtuva yhteistyö on tuloksellista ja mielekästä. Löydä ratkaisuja käytännön haasteisiin. Otat haltuusi entistä paremmat tavat ja välineet etäyhteistyöhön organisaation sisällä ja asiakkaiden kanssa

 

 

Lue lisää

Fasilitoinnin tehopäivä - myös etänä 3 x 3 tuntia

Fasilitointi on sanan alkuperän mukaan helppoa – toisten työn helpottamista. Fasilitointitaidot ovat erityisen tärkeitä esimiehille, asiantuntijoilla ja kouluttajille.

Lue lisää

Itsensä johtaminen ja ajanhallinta

Nykytyöelämässä jokainen tarvitsee vahvoja itsensä johtamisen taitoja, itseohjautuvuutta ja henkistä ketteryyttä.

Hanki tähän hyvät työkalut - paitsi työnantajasi ja työkavereiden myös ihan itsesi takia!

Lue lisää

Muutoksen parhaat työkalut

Muutostilanteessa - siis koko ajan - ei auta se, että osaamme muutosmalleja ja -teorioita. Tarvitsemme työkaluja, jolla viemme muutoksen onnistuneesti maaliin. Joilla johdamme sekä itseämme että joukkojamme.

Kysy lisää

Ratkaisukeskeinen projektityö

Projekteissa teemme tulevaisuutta - ja siksi projektityön sujuminen on menestyksen avaintekijä.

Ratkaisukeskeisyys yhdistettynä ketteryyteen varmistaa tuloksellisen ja hyvähenkisen työnteon projekteissa.

Lue lisää

Autamme sinut ja työporukkasi konkreettisiin parannuksiin työn tuloksissa ja työhyvinvoinnissa.

Jokainen lyhytkin valmennuksemme on prosessi. Näin varmistamme, että muutos parempaan näkyy työpaikkasi arjessa.

Tutustu meihin ja testattuihin, toimiviin ratkaisuihin sinun ja tiiminne parhaaksi!

Lähetä yhteydenottopyyntö
Pyydä tarjous

Laadukas työelämä kuuluu ihan jokaiselle

Hyvä työyhteisö rakentuu niistä asioista, joita me – sinä itse, kollegasi ja esimiehesi – arjessa teemme. Me Heuristicassa uskomme, että jokaisella on oikeus rakentaa itselleen ja ympärilleen mahdollisimman laadukasta työelämää. Tämän vuoksi haluamme valmentaa asiakkaita läpi organisaatioiden aina korkeimmasta johdosta työntekijätasoon.

Tutustu meihin ja toimintatapaamme

Asiantuntija – koetko sinäkin ohjausvajetta?

Asiantuntija – koetko sinäkin ohjausvajetta?

Väitän, että iso osa asiantuntijatyöläisistä kärsii ohjausvajeesta - ja liiasta ohjauksesta. Asiantuntija ei saa apua vaikeissa asioissa, koska kukaan muukaan ei osaa ratkaista niitä. Helppoihin asioihin tulee joskus neuvoja liikaakin. Kirjoitin aiheesta blogin joku...

lue lisää
Mitä maailma tarvitsee juuri nyt?

Mitä maailma tarvitsee juuri nyt?

Mitä maailma tarvitsee juuri nyt? Elämme erikoisia aikoja: koronavirus jyllää edelleen, etätöitä tehdään ja toiset nauttivat, toiset kärsivät etätyöapatiasta (HS 28.12.20). Maailmalla seurataan mm. Yhdysvaltain tapahtumia. Lietsooko Trumpin virkasyyte uusia...

lue lisää

Heuristica Oy

Autamme ihmisiä parantamaan yhteistyön, vaikuttamisen ja itsensä johtamiseen taitojaan. Taitoja, joita tarvitaan kaikissa työtehtävissä ja joita siksi voikin kutsua työyhteisötaidoiksi.

Valmennuksissamme osallistujat saavat konkreettisia työkaluja ja ajattelumalleja, jotka he voivat heti ottaa käyttöön arjessaan.

Tavoitteena valmennuksissamme on, että jokainen osallistuja alkaa välittömästi toteuttaa arjessaan paria-kolmea konkreettista, itselleen ja ympäristölleen merkittävää parannusta. Sellaisia parannuksia, jotka vaikuttavat sekä työn tuloksellisuuteen että työhyvinvointiin.

Osa opiskelusta tapahtuu itsenäisesti tuottamiemme e-oppaiden avulla. Näin samalla resurssilla voidaan valmentaa useampia työntekijöitä.

Olemme 30 vuotta nuori ketterä hyvän ja tuloksellisen työelämän kehittäjä Espoosta. Toiminta-alueemme on koko Suomi.