Tuloksellisen itsensä johtamisen ja hyvän yhteistyön valmennus

Valmentajana Mari Vihervaara-Nikulainen, Heuristica Oy

 

Palaute on kautta aikain ollut hyvin positiivista
“Olemme jo useamman vuoden tehneet työyhteisötaitojen kehittämisyhteistyötä Heuristican kanssa. Palaute on kautta aikain ollut hyvin positiivista.” Näin kertoo Anna-Liisa Vainio, Järvenpään kaupungin HR-asiantuntija.

Hyödyt ovat selkeitä ja mitattavia
Kehittämisyhteistyö on sujunut hyvin ja valmennusohjelmaa on kehitetty meidän tarpeidemme mukaisesti yhdessä Heuristican valmentajan kanssa. Kun valmennus on linjassa Järvenpään kaupungin henkilöstön kehittämisen strategisten tavoitteiden kanssa, hyödyt ovat selkeitä ja mitattavia.

Valmennusta räätälöitiin yhteisiin tavoitteisiin sopivaksi
Vuonna 2017 pilotoitiin henkilökohtaisen suoriutumisen arviointi tulostavoitteisiin peilaten ja se onnistui hyvin. Oli määritelty kaikille yhteiset tavoitteet sekä ryhmä- tai   ammattialakohtaisesti  erilaiset tuloksellisuustavoitteet. Kaikille yhteiset tavoitteet painottuivat palveluhalukkuuteen, yhteistyökykyyn sekä oman työn kehittämiseen. Valmennusta räätälöitiin nimenomaan näihin kaikille yhteisiin tavoitteisiin sopivaksi ja se tuki näin hyvin tuloksellista itsensä johtamista. Pilottia on arvioitu ja siitä on saatu hyvät palautteet, vaikka aikataulu oli haasteellinen.

Arviointien perusteella 114 henkilöä sai kertapalkkion
Tavoitteet ylittäneille maksettiin arviointien perusteella joulukuussa kertapalkkiot. Palvelualueiden johtoryhmät päättivät palkkioiden saajat, ja 114 henkilöä sai kertapalkkion.

Yhteistyö Heuristican kanssa jatkuu
Nyt olemme Järvenpäässä asettamassa tavoitteita vuodelle 2018. Kaikille yhteiset tavoitteet ovat edelleen samat, joten tarjoamme tänäkin vuonna henkilöstölle mahdollisuutta kehittää työyhteisötaitojaan Heuristican Tuloksellisen itsensä johtamisen ja hyvän yhteistyön valmennuksen avulla.”

 

Järvenpää on reilun 40 000 asukkaan kaupunki, joka sijaitsee lähellä pääkaupunkiseutua, pääradan varrella ja kahden moottoritien tuntumassa, vajaan puolen tunnin päässä lentokentältä. 

Järvenpään kaupungissa on määritetty ydinprosesseissa asiakkaiden tarpeiden mukaiset ja strategialähtöiset palvelukokonaisuudet. Työn tekemistä määrittävän prosessityön pohjalta on luotu organisaatio, jossa määritetään se, kuka mitäkin tekee ja kuka mistäkin vastaa. Organisaation perustan muodostavat palvelualueet ja niiden alla avainalueet.

Järvenpään kaupunki on iso työnantaja, joka työllistää hyvin monenlaisiin ammatteihin yli 2000 henkilöä. 

 

Kysy lisää: