Tyyt.fi -Työyhteisötaitojen verkkokurssit

Maanmittauslaitos on tilannut Heuristican Työyhteisötaitojen Tyyt.fi -verkkokursseja henkilökunnan käyttöön. Hyvä ryhmä, toimiva tiimi -kurssi on nyt vedetty jo kolme kertaa, ja siitä on saatu erinomaista palautetta. Kurssia on hieman aina kehitelty kokemusten perusteella. Kurssin suunnittelijat ja vetäjät Eeva Sankari ja Jukka Romppainen ovat olleet erityisen mielissään yhteisöllisen oppimisprosessin toteutumisesta hyvinkin syvällisine reflektointeineen ja keskusteluineen. Yhdessä toteutuksessa oli myös Tullin henkilöstöä mukana, joten saatiin myös kahden organisaation “ristipölytystä” aikaan. Lisäksi kursseilla on kokeiltu keskenään erilaisia ratkaisuja/työmuotoja “kokeilukulttuurin” hengessä.

Hyvä ryhmä, toimiva tiimi -verkkokurssi on räätälöity Maanmittauslaitoksen omaan Verkkokurssikone-palveluun, ja saatu näin “oman organisaation näköiseksi”. Tavoitteena oli viedä oppimisprosessia yhteisölliseen suuntaan, ja siinä onnistuttiin oikein hyvin. Sisältöjä ei tarvinnut muuttaa, ne olivat vetäjien mielestä jo Heuristican toimesta huolellisesti mietittyjä ja relevantteja. – Toki on ollut osallistujia, joille jotkin asiat olivat jo tuttuja. Silti he kokivat, että niitä oli hyvä kerrata. Oman iteraatioprosessin ja dialogin kautta asioita oivalsi taas uudella tavalla. Oppimistehtäviin sisältyi pohdintoja omaan työyhteisöön, sen arvoihin ja esim. (tiimin) pelisääntöihin (porukkasopimuksiin) liittyen. Näistä syntyi hyvinkin hienoja tarinoita ja kokemuksia jaettiin pitkältäkin aikaväliltä työhistoriasta.

Eeva Sankari ja Jukka Romppainen pitivät pedagogisen prosessin tärkeinä elementteinä alun innostamista ja motivointia sekä sitä, että myös tunteet olivat mukana. Sitoutuminen, hyvä ryhmäytyminen, luottamus ja yhdellä kurssilla sparrausparin löytyminen ovat olleet avainasemassa oppimisprosessin etenemisessä. Tällöin on ollut mahdollista päästä pintaa syvemmälle ja saada aikaan muutosta esim. omassa ryhmässä tai tiimityössä. Myös oma kehittämistehtävä, joka kulkee koko prosessin ajan mukana, on tuonut  motivaatiota jatkaa.

Kursseihin sisällytettiin orientoivan tehtävän (verkossa) ja muiden oppimistehtävien  lisäksi myös alku- ja lopputapaaminen sekä verkkotapaamisia, ja nämä koettiin yhteisöllisyyden kannalta arvokkaiksi kohtaamisiksi henkilökunnan kesken, ihmiset  kun saattavat olla pitkienkin matkojen päässä toisistaan. Kahdella kurssilla aloitustilaisuus pidettiin skypellä ja päätös kasvotusten, yhdellä kurssilla taas sekä aloitus- että lopetustilaisuudet olivat kasvotusten.

Yhteistyö Maanmittauslaitoksen ja Heuristican kanssa jatkuu, seuraavaksi on agendalla Ihana, kamala palaute -verkkokurssi, aloitus ehkä loppuvuodesta 2018. Myös Hyvä ryhmä toimiva tiimi -kurssi saanee jatkoa

 

Palautteita Hyvä ryhmä, toimiva tiimi -verkkokurssista:

  • Monimuoto- ja verkko-opiskelu menetelmänä sai hyvää palautetta – sopi useimmille
  • Ajankäytön suunnittelu koettiin erityisen tärkeäksi
  • Kommenttien jakaminen sekä verkossa että Skypessä toimi hyvin
  • Kurssilla haettiin sitoutumista ja vaikuttavuutta
  • Kurssi voitaisiin liittää osaksi perehdyttämistä ja laajempaa henkilöstön valmentamista
  • Vaikka kokeneemmille erityisesti alku oli tuttua juttua, oli hyvä myös kerrata ja tuoreuttaa ajattelua
  • Kurssi laittoi pohtimaan – erityisesti erilaisuus aiheena kiinnosti
  • Kurssiaineistoon haluttaisiin myöhemmin palata.

“Kaiken kaikkiaan kurssi oli mielenkiintoinen ja herätti ajatuksia sekä sai ainakin minut tekemään asioita uudella tavalla”.

“Itselleni kurssi on lisännyt ymmärrystä tiiminvetäjän tehtävistä. Kaikkein eniten se on kuitenkin ollut opintomatka Maanmittauslaitoksen toimintaan. On ollut todella mielenkiintoista kuulla, millaisia tiimejä muualla laitoksessa on ja minkälaisia haasteita niiden  toimintaan liittyy”.

“Kurssi oli mielenkiintoinen ja hyödyllinen. Käsitellyt asiat olivat konkreettia eikä niitä käsitelty liian teoriapohjalta. Mielenkiintoista kuulla muiden tiimien metodeista ja ongelman ratkaisutavoista. Sekä huomata, että en ole asioiden kanssa yksin.”

“Kurssi on ollut hyvä ja antanut paljon vinkkejä tiiminvetäjänä toimimiseen. Oli hyvä, että tiiminvetäjiä oli myös muista prosesseista. Sparraustilaisuuksista oli paljon hyötyä, oli hyvä kuulla muidenkin etenemistä kurssin kanssa.”

“Olen iloinen, että tulin tälle kurssille. Erityisesti olen oppinut, että ei ole yhtä ainoaa tapaa hoitaa tiiminvetäjän roolia, vaan jokainen ryhmä on erilainen, ryhmän jäsenet ovat erilaisia, ryhmän vetäjät ovat erilaisia ja työyhteisö on erilainen. Vaikka toimimme saman laitoksen sisällä, tiimit ovat erilaisia . Etukäteen ajattelin, että opin ”Maanmittauslaitoksen tavan” työskennellä tiimissä, mutta sain ahaa-elämyksen siitä, että täällä ei olekaan betoniin valettua tapaa tehdä tätä työtä, vaan yksilöllisyys sallitaan.”

“Minusta oli kiva, kun tämä kurssi pidettiin. Herätti hyvin ajatuksia, ja avarsi näkökulmaa.

“Helpotti ainakin itse aloittaa tiiminvetäjän tehtävät, kun alkuun pääsi tähän kurssille. Kiva oli kuulla, miten muiden ryhmissä toimitaan. Sai hyviä vinkkejä. Ilman tätä kurssia, ei olisi tullut mieleen, että porukkasopimuksen voisi päivittää.”

“Oli kiva lukea erilaisista rooleista ryhmässä ja vuorovaikutuksesta. Sitä tarvitaan muussakin työssä kuin vain tiiminvetäjän roolissa. Oikein kiva ja opettavainen kurssi minun mielestäni.”