Fasilitointi ja coaching – mitä ne ovat, ja kumpaa taitoa tarvitaan enemmän?

Fasilitointi ja coaching ovat molemmat tärkeitä työtapoja tulostavoitteellisessa (asiantuntija)työssä. Niissä on paljon yhteistä, tärkeimpänä se, että molemmissa ohjaaja (coach/fasilitaattori) on työtavan ja oivalluttavan prosessin asiantuntija ja asiakas (coachattava yksilö tai ryhmä / fasilitoitava ryhmä) on käsiteltävän asian omistaja ja asiantuntija.

Ohjaaja ei neuvo asiakasta eikä tee asioita tämän puolesta vaan auttaa fasilitoinnin tai coachingin menetelmillä tunnistamaan ja ottamaan käyttöön asiakkaalla jo ovat tai hankittavissa olevat voimavarat.

Se, että ohjaajan ei tarvitse olla käsiteltävän asian asiantuntija, antaa valtavasti mahdollisuuksia fasilitoinnin ja coachingin toteuttamisessa. Asiantuntijuudesta ei tietenkään ole haittaakaan vaan asiantuntemus auttaa oivaltavien ja oivalluttavien kysymysten tekemisessä ja työtapojen valinnassa.

Fasilitointi – mitä se on?

Fasilitoinnin osapuolet ovat Ryhmä ja Fasilitaattori. Ryhmällä on jokin konkreettinen tehtävä ja asiantuntemus sen suorittamiseen. Fasilitaattori auttaa Ryhmää pääsemään tavoitteeseensa.

Fasilitointi sanana tarkoittaa helpottamista – eli Fasilitaattorin tehtävä on helpottaa ryhmän työtä. Fasilitaattori suunnittelee etukäteen tilanteen ja valitsee työskentelytavat siten, että Ryhmä työskentelee mahdollisimman tuloksellisesti ja kaikkien panos saadaan yhteiseen käyttöön tarkoituksenmukaisella tavalla.

Fasilitoinnin avulla Ryhmä tuottaa jonkin konkreettisen tuotoksen. Se voi olla vaikka toimintasuunnitelma, artikkeli, ohjeistus, riskikartoitus tai projektin ositus. Taitavan Fasilitaattorin työkalupakissa on runsaasti menetelmiä, joista valita paras kyseiseen tilanteeseen. Fasilitaattori on siis prosessin asiantuntija. Käsiteltävän asian osaaminen ja tietämys on Ryhmällä.

Taitava fasilitoija nappaa tarvittaessa työkalupakistaan toimivan työkalun ihan ex tempore, vaikkapa kesken palaverin tilanteen sitä vaatiessa, ja tällainen fasilitointi voi olla hyvinkin lyhyt, esimerkiksi 5 -10 minuuttia. Fasilitoidut tilaisuudet sen sijaan ovat fasilitaattorin ennalta suunnittelemia ja niiden kesto voi olla tunnista useampaan päivään.

Sisältyykö työhösi tehtäviä, joissa vastaat ryhmän tuloksellisesta toiminnasta – esimerkiksi esimiehenä, projektipäällikkönä, tiiminvetäjänä, kehittäjänä, asiantuntijana, kouluttajana?

Jos sisältyy, tarvitset ehdottomasti monipuolisen ja tehokkaan fasilitoinnin työkalupakin ja rohkeutta uusien menetelmien käyttöön. Nämä saat kätevimmin Fasilitoinnin tehopäivä -valmennuksesta.

Tutustu Fasilitoinnin tehopäivä -valmennukseen tästä linkistä

Coaching – mitä se on?

Coachingin osapuolet ovat Asiakas ja Coach. Asiakas on tavallisimmin yksi henkilö. Asiakkaana voi olla myös ryhmä.

Coaching on aina tulostavoitteista ja konkreettiseen toimintaan tähtäävää. Coach auttaa Asiakasta määrittelemään tavoitteensa ja toteuttamaan ne. Coach ei – konsultin tapaan – tee asioita Asiakkaan puolesta eikä neuvo Asiakasta, vaan auttaa Asiakasta tiedostamaan ja tunnistamaan käytettävissä olevat voimavarat ja resurssit täysimittaisesti, päättämään tarvittavista toimenpiteistä ja toteuttamaan ne.

Asiakkaalla on tavoite, johon hän pyrkii ja jota hän koutsauksessa käsittelee. Coach ei pohdi sitä, miten kyseiseen tavoitteeseen pääsee vaan Coach auttaa Asiakasta parhaaseen mahdolliseen ajatteluun ja tästä seuraavaan tavoitteen määrittelyyn, toimintaan ja tulokseen. Asiakkaan ajatukset ovat siis käsiteltävässä asiassa, Coachin ajatukset ovat Asiakkaan ajatuksissa! (ks kuva alla)

Coaching on pitkään mielletty kalliiksi, harvojen saatavilla olevaksi ja vain ammatticoachien osaamaksi johdon työkaluksi. Me kaikki voimme kuitenkin helposti auttaa toisiamme – ja itseämme – parempaan ajatteluun, toimintaan ja tulokseen koutsaamalla. Koutsaus ei ole rakettitiedettä. Taitona se on vähän kuin polkupyörällä ajo: harva osaa sen syntyessään mutta kerran opittuaan ja harjaannuttuaan sen voi ottaa käyttöönsä uudelleen ja uudelleen.

Itse asiassa koutsaus on nykytyöelämässä usein ainoa tapa, jolla voimme todella auttaa toisiamme. Harvalla meistä on esimies tai muu ohjaaja, joka osaa antaa meille ohjeita tai neuvoja työmme suorittamiseen. Jos meillä on hommansa osaava Coach, hän voi auttaa meitä oivalluttavilla kysymyksillä ajattelemaan paremmin ja edistymään työssämme.

Haluatko auttaa tiimiäsi, kollegoita, läheisiä ja itseäsi koutsaamalla kohti tavoitteita ja parempaa (työ)elämää?

Jos haluat, niin Coaching Ajokortti® -valmennus on juuri sinua varten. Ota haltuun koutsauksen perustaidot ja lähde vahvasti “liikenteeseen”.

Tästä linkistä lisätietoa Coaching Ajokortti ® -valmennuksesta

Coaching ja fasilitointi – kumpaa taitoa tarvitaan enemmän?

Tähän kysymykseen vastaus on, että molempia taitoja tarvitaan ja jokaisen kannattaakin miettiä, kumpaa taitoaan lähtee kehittämään ensin.

Jos pääpaino on ryhmän ohjaamisessa, ehdotamme fasilitointia.

Jos pääpaino on yksilöiden – ja itsensä – johtamisessa, ehdotamme coachingia.

Toisaalta niitä voi lähteä kehittämään samanaikaisestikin, sillä ne tukevat toinen toisiaan.

Haluatko pikaisesti ja sitoumuksetta tarjouksen omasta Fasilitoinnin tehopäivästä tai Coaching Ajokortti -valmennuksesta?

Ota yhteys puhelimitse 040 5536774, sähköpostilla minna.rasila@heuristica.fi tai tällä lomakkeella!

Oikein hyvää, energistä lomilta paluuta!