Miten oppia paremmin työelämätaitoja jo opiskeluvaiheessa?

Nykytyöelämässä tarvitaan paljon taitoja, joita ei opita perinteisessä korkeakouluopetuksessa.  Aikuiskasvatuslehdessä kesällä julkaistun artikkelin mukaan työelämätaidot ovat olleet perinteisesti aikuiskasvatuksen ydinaluetta, josta korkeakouluissa ovat vastanneet tyypillisesti erilliset täydennyskoulutusyksiköt. – Minäkin tein sitä työtä parikymmentä vuotta. Nyt, kun monet suuret “täykkärit” on ulkoistettu ja yhtiöitetty, vastuu työelämätaitojen opettamisesta on siirtynyt perustutkintojen opetukseen, usein erilaisiin projekteihin ja tosielämän ilmiöpohjaiseen, autenttiseen oppimiseen. Korkeakoulut ovat vuosi vuodelta yhä kiinnostuneempia kehittämään opiskelijoiden työelämätaitoja. Tämä ja yleensä osaamisperustaisuus on mielestäni hyvä asia, monilla projektikursseilla ja ammattikorkeakoulujen TKI- l. tutkimus- ja kehittämistoiminnassa opiskelija saattaa saada jo “jalan yrityksen oven väliin” ja työpaikan heti valmistuttuaan, tai jopa ennen sitä. 

Eri kysymys sitten on, onko tämä opetusvastuun siirtymä perustutkintoihin tapahtunut kivutta ja mutkattomasti – artikkelin mukaan ei. Perinteinen opettajalähtöinen opetus ei työelämätaitoja juurikaan kehitä, ja muutos opetuksessa tapahtuu hitaasti.

Mitä työelämätaidot sitten ovat? Oman alan osaamisen lisäksi tarvitaan yleisiä, geneerisiä taitoja, kuten luovan, soveltavan, kehittävän ja kriittisen ajattelun sekä vuorovaikutuksen ja yhteistyön taitoja. Pitää hallita myös monenlaisten (digi- ja etä)työkalujen ja -tapojen kirjo. Ja vielä osata toimia aktiivisena kansalaisena tässä monimutkaisessa maailmassa erilaisten ihmisten kanssa, omaa aikaa ja stressiä halliten. – Siinäpä haastetta kerrakseen!

Millainen opetus sitten tukee työelämätaitoja? – Parhaimmillaan opetus simuloi itsenäistä työelämän ryhmätyötä. Opiskelijat toimivat yhdessä yrityksen tai muun organisaation työntekijöiden ja mahdollisesti myös asiakkaiden kanssa. Opettajat ovat taka-alalla, heihin saa yhteyden, mutta yhteydenpito on usein vähäistä, väli- ja loppuraporttia lukuunottamatta.

Artikkelin mukaan opiskelijapalautteessa nousi esiin, että työelämätaitojen kehittämisen kannalta olisi vielä tehokkaampaa, että esim. ryhmätyötaitojen kehittäminen nivottaisiin osaksi projektikursseja systemaattisemmin. Tämä vaatii opettajilta soveltuvan oppimateriaalin ja oppimistehtävien ja arvioinnin kehittämistä. – Tätä on varmasti jo paljon  tehtykin. Meillä Heuristicassa on tarjolla tähän hyvää, kohtuuhintaista – jopa ilmaista – oppimateriaalia. Tyyt.fi Työyhteisötaitojen digioppaat tarjoavat konkreettisia työkaluja kompaktissa ja selkeässä paketissa. Oppaissa on myös itsearviointia ja soveltavia tehtäviä, joita voi nivoa esim. projektikurssin prosessiin. – Toki oppaat soveltuvat myös jo työelämässä oleville tai vaikkapa ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleville. Opiskelijat pääsevät myös projektikursseilla kokeilemaan yhteistyötä monilta eri aloilta olevien ihmisten kanssa. – Tällöin on jo etukäteen hyvä perehtyä hyvän tiimityön työkaluihin esim. Tyyt.fi -digioppaan avulla. 

Tutustu digioppaisiimme: tyyt.fi

Täältä löydät ilmaiset minioppaamme: https://www.heuristica.fi/ilmaiset-minioppaat/