Coaching kansalaistaidoksi -hanke

Coaching kansalaistaidoksi – Koutsi kaikille -hanke
2018 – 2020

Tule mukaan hankkeeseemme – pienelläkin panoksella saamme yhdessä paljon aikaan!

Coaching kansalaistaidoksi -hankkeessa haluamme edistää monin tavoin ja useilla rintamilla koutsaavaa otetta työssä, vapaa-ajalla ja vaikkapa ihan kotona läheisten kanssa.

Tämä hanke-sivu päivittyy hankkeen edetessä. Päivitetty viimeksi 21.4.2018.

Tämän hankkeen tavoite ja hyödyt:

Tämän hankkeen päätavoite on levittää coaching-osaamista mahdollisimman laajalle erilaisten ihmisryhmien pariin siten, että ihmiset voivat olla avuksi toisilleen helpolla tavalla ns vertais-koutseina.

Uskomme vahvasti, että tästä olisi mm seuraavat hyödyt:

 • Kun asiantuntijat ja muut työntekijät koutsaavat toisiaan, on asiantuntijalla apua helposti saatavissa työn pulmatilanteissa, myös silloin kun esimies ei ole saatavilla tai pysty auttamaan. Tämä lisää sekä työn tulosta että työhyvinvointia
 • Kun opiskelijat osaavat koutsata toisiaan, opiskeluaika lyhenee ja tehostuu ja keskeytykset vähenevät
 • Kun työttömät koutsaavat toisiaan, he löytävät tavoitteensa ja vahvuutensa ja työllistyvät paremmin
 • Kun eläkkeelle jäävät koutsaavat toisiaan, he selviävät paremmin tässä isossa elämänmuutoksessa ja heille selviää, mitä he elämältään vielä haluavat ja miten he sen saavat
 • Kun syrjäytymisvaarassa olevat nuoret miehet saadaan koutsaamaan toisiaan, voidaankin sitten yhdessä saada jo koko yhteiskuntaa muuttavia mullistuksia aikaan. Tulevaisuudenusko ja omien resurssien ymmärtäminen ja vahvistaminen lienevät tässä avainasemassa.
 • Kun esimiehet, projektipäälliköt, tiiminvetäjät ja muut leadership-tehtävissä olevat koutsaavat toisiaan, paranee oman itsensä ja muiden johtaminen
 • Kun seniorit koutsaavat toisiaan, vähenee yksinäisyys ja lisääntyy merkityksen kokeminen elämässä
 • Kun yrittäjät koutsaavat toisiaan, kasvaa usko omiin haaveisiin ja omaan tekemiseen, kyky laittaa tavoitteellisesti toimeksi sekä yhdistää tai erottaa työelämä tarkoituksenmukaisella tavalla muusta elämästä
 • Kun pariskunnat koutsaavat toisiaan, panostetaan omaan parisuhteeseen tulevaisuudenuskoisesti ja tosissaan. Tämä vaikuttaa avioerojen määrää ja etenkin parisuhteiden laatuun
 • Kun vanhemmat koutsaavat toisiaan, he löytävät vahvuutensa ja tavoitteensa vanhempina ja pystyvät aivan eri tavalla kommunikoimaan omien lastensa kanssa
 • Kun lapset oppivat koutsaavaan vuorovaikutukseen, heille avautuu alusta asti aivan erilainen mahdollisuuksien maailma kuin meille vanhemmille ikäpolville, joille kukaan ei ole tätä taitoa opettanut

Koutsaus on eräs hienoimmista vuorovaikutuksen työkaluista meidän kaikkien työkalupakkiin.

Koutsaavilla kysymyksillä ja koutsaavalla keskustelulla voit auttaa melkein ketä tahansa eteenpäin melkein missä tahansa asiassa.

Koutsaus on tie parempaan ajatteluun, uusiin näkökulmiin ja omien resurssien tiedostamiseen. Koutsaus sopii vaikkapa vertaistuen, esimiehen, projektipäällikön, valmentajan, asiakaspalvelijan, myyjän, työvoimaneuvojan, hoitajan, vanhustyöntekijän – ihan kenen tahansa – työkalupakkiin.

Jokainen tarvitsee joskus ohjausta työssään ja muilla elämän alueilla. Monesti on kuitenkin niin, että paras ja joskus ainoakin asiantuntija on ihminen itse. Näissä tilanteissa coaching sopii hyvin ohjaustyökaluksi, jonka kautta tarkennetaan tavoitteet, määritetään toimenpiteet ja valitaan sopiva etenemistapa ilman, että kukaan kertoo valmista vastausta.

Jos työyhteisössä – tai missä yhteisössä tahansa – on tarpeeksi koutseja, on apua saatavilla helposti silloin, kun oma ajattelu tökkii eikä pääse työssään eteenpäin. Ja jos osaat koutsata itse itseäsi, on sinulla koutsi aina mukanasi.

Koutsaamalla voimme voimaannuttaa toisiamme ja itseämme, se on vahvasti itseohjautuvuuden ja itsensä johtamisen työkalu. Kriisissä oleva ihminen ei todennäköisesti kykene ottamaan vastaan ja hyödyntämään koutsausta. Mutta uskomme, että moni kriisi jäisi tulematta, jos koutsausta käytettäisiin jo ennen tilanteiden kriisiytymistä.

Miksi Coaching kansalaistaidoksi -hanke on aloitettu?

Coaching on niin tärkeä vuorovaikutuksen työkalu, että sen pitäisi olla kaikkien hallussa. Koska olemme vahvasti tätä mieltä, käynnistimme vuoden 2018 alussa Coaching kansalaistaidoksi – Koutsi kaikille -hankkeen.

Maailma olisi parempi paikka, jos osaisimme hyvillä kysymyksillä auttaa toisiamme asettamaan tavoitteita ja saavuttamaan ne. Auttaa kaveria  oivaltamiseen ja onnistumiseen – yksinkertaisesti ajattelemaan laadukkaammin.

Meillä kaikilla olisi hyvä olla oma koutsi!

Tiedotus – Koulutus – Tutkimus

Tiedotus

Haluamme lisätä laajasti tietoisuutta siitä, mitä coaching on ja mitkä ovat sen mahdollisuudet. Halumme myös herättää kiinnostusta oman/tiimiläisten/työntekijöiden/opiskelijoiden/ikäihmisten/maahanmuuttajien coaching-osaamisen hankkimiseen. Järjestämme mm. yhteistyössä erilaisten kansalaisjärjestöjen ja yleishyödyllisten organisaatioiden kanssa Coaching tutuksi -tilaisuuksia ja webinaareja.

Koulutus

Tavoitteenamme on kehittää erittäin kustannustehokas koulutustuote/tuotteita, joiden avulla mahdollisimman monilla on mahdollisuussaada sellaiset perustiedot ja -taidot coachingista, että he voivat alkaa hyödyntää coachingia omassa toimintaympäristössään. Coaching Ajokortti -valmennus on yksi kehittämämme koulutuskonsepti.

Tutkimus

Tavoitteenamme on tutkia, miten tiedotus ja koulutus vaikuttavat/ovat vaikuttaneet. Coachingin vaikuttavuutta on tutkittu paljon ja todettu sen vaikuttavuus. Nyt on tarkoitus tutkia lähinnä sitä, mikä vaikuttaa ja miksi. Tutkimuksen avulla edelleen kehitetään tiedotusta ja koulutusta. Myös tutkimuksen isona tavoitteena on siis saada coaching kansalaistaidoksi.

Elämän eri osa-alueita, joissa koutsauksesta on/olisi hyötyä:

 • Asiantuntijatyö: tulostavoitteinen vertaistuki
 • Johtaminen ilman esimiesasemaa
 • Pariskunnat
 • Opettajat, valmentajat, ohjaajat
 • Opiskelijat/vertaistuki
 • Seniorit/vertaistuki
 • Maahanmuuttajat
 • Työttömät, työnhakijat
 • Lapset, nuoret
 • Mentorit
 • Erilainen vapaaehtoistyö
 • Esimiestyö ja johtaminen
 • Projektijohtaminen
 • Asiakaspalvelu ja myynti
 • Yrittäjät
 • Johtoryhmät ja hallitukset

Tule mukaan – yksityishenkilönä, tiiminä tai työyhteisönä!

Roolisi voi olla hyvinkin monenlainen: Voit osallistua hankkeen johonkin osuuteen tai kaikkiin osuuksiin. Voit osallistua tilaisuuksiin, tehdä tutkimusta, jakaa tietoa hankkeesta omille sidosryhmillesi tai osallistua webinaareihin ja seurata hanketta sosiaalisessa mediassa. Ota yhteyttä, ideoidaan yhdessä!

Lähetä yhteydenottopyyntö

Kutsu asiantuntija käymään

Coaching tutuksi (3 h)

Tutustukaa joukolla koutsaukseen. Auttakaa toisianne parempaan ajatteluun, oivalluksiin ja uusiin näkökulmiin. 

Lue lisää