Laatu

Laadukas työelämä kuuluu kaikille

Hyvä työyhteisö rakentuu niistä asioista, joita me – sinä ja minä, kollegamme ja esimiehemme – arjessa teemme. Me Heuristicassa uskomme, että jokaisella on oikeus rakentaa itselleen ja ympärilleen mahdollisimman laadukasta työelämää. Tämän vuoksi haluamme valmentaa asiakkaita läpi organisaatioden asemasta riippumatta.

Haluamme muuttaa suomalaisen työelämän paremmaksi yksi ihminen  kerrallaan.
Muutos alkaa aina yksilöstä – hänen kyvystään ja halustaan kehittyä ja rakentaa parempaa työyhteisöä ympärilleen. Me uskomme, että kun valmennamme parempia työelämätaitoja kaikille toimijoille asemasta riippumatta, voimme rakentaa pysyviä vaikutuksia työelämään koko yhteiskunnassa. Muutos on pitkäjänteistä ja se tehdään joka päivä. Lopputuloksena syntyy kilpailukykyisiä, kestäviä ja kehityskykyisiä organisaatioita, joka tuottavat lisää hyvinvointia meille kaikille. Tähän muutokseen haluamme kutsua sinut ja työyhteisösi mukaan.

Tavoitteena on aina konkreettinen ja näkyvä vaikutus organisaation arkeen

Hyvä työelämä rakennetaan organisaatioiden arjessa. Usein valmennukset saavat aikaan pistemäisen vaikutuksen, jonka teho häipyy pois hetken kuluttua. Koska vain pitkäjänteinen muutos juurtuu ja vaikuttaa oikeasti työelämän laatuun, Heuristica rakentaa valmennuksensa toisin.

Lyhytkin työpaja tai tietoisku rakennetaan prosessiksi

Laaja pedagoginen osaamisemme näkyy siinä, miten suunnittelemme valmennusprosessimme. Peruskaava on seuraava:

  1. Lyhyeenkin valmennukseen, työpajaan tai aktivoivaan luentoon sisällytämme ennen valmennusta orientaatio-vaiheen. Tässä käytämme apuna Työyhteisötaitojen eOppaita, joiden kautta teemaan on helppo virittäytyä.
  2. Itse valmennustilaisuuden suunnittelemme ja toteutamme ammattitaidolla ja hyödyntäen pitkää kokemustamme. Jokainen valmennus tähtää konkreettisiin parannuksiin osallistujien arjessa. Sellaisiin parannuksiin, joilla on merkitystä ja jotka on helppo ja motivoiva toteuttaa.
  3. Olemme kiinnostuneet työpaikan arjesta myös valmennustilaisuuden jälkeen. Pidämme huolta muustakin kuin laskutuksestamme. Teemme valmennustilaisuudesta laadukkaan yhteenvedon ja ohjeistamme valmennuksen osallistujat sparraamaan toisiaan. Tähtäämme konkreettisiin parannuksiin arkityössä ja mittaamme näitä parannuksia yhdessä sovitun ajan kuluttua.

Haluatko osaksi muutosta?

Pienin askel on, että tulet mukaan yhteisöihimme sosiaalisessa mediassa. Ensimmäisen askelen jälkeen on helpompi ottaa seuraava. Hyödynnä myös ilmaiset minioppaamme, jotka löytyvät Materiaalit -otsikon alta.

Laatumme kulmakiviä:

TYÖ + YHTEISÖ + TAIDOT

Yhdyssana ”työyhteisötaidot” muodostuu kolmesta sanasta: työ + yhteisö + taidot. Näitä taitoja voi, ja pitää harjoitella. Hyvät itsensä johtamisen, yhteistyön ja vuorovaikuttamisen taidot kuuluvat mielestämme kaikille, eivät vain johtajille ja esimiehille. Teemme näiden taitojen oppimisen mahdolliseksi ihan kaikille kustannustehokkailla ja laadukkailla valmennusprosesseillamme, joissa yhdistetään lähivalmennusta ja verkon mahdollisuuksia prosessin tukemisessa. Tiimi ja koko työyhteisö oppii ja soveltaa oppimaansa yhdessä osaamistaan jakaen ja toisiaan sparraten ja tukien.

Materiaalit: eOppaat ja verkkokurssit

Meillä on yli kolmenkymmenen vuoden kokemuksen aikana syntyneet  ja parhaiksi hiotut menetelmät, työkalut,  oppaat ja muut aineistot erilaisiin valmennustilanteisiin ja -prosesseihin lähivalmennuksessa ja verkossa. Rakennamme näistä aina tarpeisiinne sopivan kokonaisuuden. Kehitämme myös koko ajan uusia materiaaleja, mm. eOppaita.

Digiratkaisut osana valmennuksia

Toteutamme työyhteisötaitojen valmennuksia myös verkossa. Jos sinulla on käytössä työpaikallasi oma verkkoympäristö, voimme rakentaa oppimisprosessin sinne. – Tai voimme käyttää yhdessä sovittua verkkoympäristöä tai sosiaalisen median työkaluja.

Sparraus, koutsaus ja mentorointi, eli vertaistuki valmennuksen jälkeen

Rakennamme valmennuksen aikana sparrausverkoston, joka on tukena, kun muutoksia viedään omaan työyhteisöön.  Sparraus voi painottua vertaistuen, mentoroinnin tai koutsauksen menetelmiin ja työkaluihin työporukan kokemuksesta ja tarpeista riippuen.

Hyvä työntekijä tekee tulosta ja voi hyvin

Autamme sinua kehittämään työyhteisötaitojasi ja tiimiäsi kehittymään huipputiimiksi. Hyvä työntekijä on innostunut ja motivoitunut tekemään työtään ja kehittämään työskentelytapojaan ja yhteistyötaitojaan. Hän arvostaa työtovereitaan, luottaa heihin sekä tietää heidän osaamisestaan (know who) ja osaa kysyä apua oikeilta kollegoilta. Hän myös mielellään jakaa tarvittaessa omaa osaamistaan ja sparraa työtovereitaan yhä parempiin saavutuksiin ja tuloksiin.

Ennakkomateriaalit ja -valmistautuminen: käänteinen opetus

Me uskomme, että lyhyeenkin lähivalmennukseen on hyvä orientoitua jo ennakkoon esim. lukemalla aiheeseen liittyviä lyhyitä tekstejä tai caseja ja tekemällä itsearviointitestejä. Näin valmennuksissa vältetään pitkät ”kalvosulkeiset” ja päästään nopeammin harjoittelemaan osallistujien kanssa käytännössä. Tämä ”käänteisen opetuksen l. flipped learningin” menetelmä tehostaa ja tukee  oppimisprosessia jo ennen kuin on tavattukaan valmennuksessa.

Pedagoginen pätevyys ja osaaminen

Valmentajillamme on myös opettajan pedagoginen pätevyys ja yli kahdenkymmenen vuoden kokemus erilaisten tutkittujen menetelmien, mallien ja työkalujen soveltamisesta oppimisen ja yhteisöllisen työskentelyn tukena, niin lähivalmennuksessa kuin verkossakin.