Coaching Ajokortti® -valmennus Museoliitolle

Coaching Ajokortti antaa hyvät työkalut valmentavaan otteeseen niin esimiestyössä ja kuin vertaistuessa

Tule mukaan Museoliiton omaan valmennukseen 19.-20.3.2019!

Edellinen valmennus sai kiittävää palautetta mm. intesiivisyydestä ja luottamuksen ilmapiiristä sekä lukuisista käytännön työkaluista, lue lisää palautteita tältä sivulta! Suorita Coaching Ajokortti® ja osoita, että sinulla on valmiudet koutsaamalla auttaa työkavereitasi ja itseäsi. Ajokortin saat, kun valmennuksen jälkeen olet osoittanut sekä harjoitelleesi koutsausta että vastaanottanut sitä. Valmennuksen hinta on 690 euroa/osallistuja (+alv24%). Nyt Early Bird -hinta 640 euroa/osallistuja 31.1.2019 asti!

”Kokemukseni valmennuksesta oli erittäin positiivinen.”

“Valmennus oli asiantuntevaa, henkilökohtaista ja ajatuksia herättävää.“

“Ryhmässä vallitsi luottamus ja hyvä henki. “

“Oma ymmärrys ja tietoisuus kasvoi.”

“Koen saaneeni valmennuksesta mukaani uusia näkökulmia ja toimintatapoja”

Ryhmän”henki” ja kaikkien avoin suhtautuminen taustoista välittämättä asiaan
“Valmennus oli loistava, suuri kiitos :-)”
“Prosessinomaisuus: etukäteisorientaatio ja ”jälkihoito” sekä ohjattu harjoittelu”
Oman ajattelutavan ja tavoitteiden parempi ymmärtäminen
“Tärkeitä olivat havainnot itsestä erilaisissa kommunikaatiotilanteissa”
”Koutsauksesta hyötyvät kaikki osalliset.”

Coaching avaa todella monipuolisen työkalupakin asiantuntijatyöhön

Jokainen tarvitsee ohjausta työssään. Monesti on kuitenkin niin, että paras ja joskus ainoakin asiantuntija on työntekijä itse. Näissä tilanteissa coaching sopii hyvin ohjaustyökaluksi, jonka kautta tarkennetaan tavoitteet, määritetään toimenpiteet ja valitaan sopiva etenemistapa ilman, että kukaan kertoo valmista vastausta.

Mikäli työyhteisössä on tarpeeksi osaavia koutseja, pattitilanteiden ratkominen muuttuu helpommaksi. Tämä voi myös vapauttaa esimiesten aikaa laadukkaampaan johtamistyöhön, mikäli kollegat pystyvät sparraamaan toisiaan.

Ilmoittaudu valmennukseen!

Museoliiton oma valmennus pidetään 19. – 20.3.2019 Helsingissä.Nyt Early Bird -hinta 640 euroa/osallistuja 31.1.2019 asti!

Valmennuksen esite (pdf)

Ilmoittaudu valmennukseen

Miksi juuri sinun pitäisi osallistua Coaching Ajokortti® -valmennukseen?

  1. Opit ja harjoittelet coaching-taitoja ja -työkaluja siten, että voit saman tien ottaa ne tehokkaasti käyttöösi omassa arjessasi.
  2. Saat vahvan pohjan työkavereiden ja muiden yhteistyökumppaneiden auttamiselle valmentavan otteen avulla.
  3. Tutustut käytännönläheisesti erilaisiin coaching-työkaluihin. Opit arvioimaan niitä ja valitsemaan niistä tilanteeseen kulloinkin sopivimman.
  4. Saat kokemusta sekä ohjaamisesta että ohjattavana olemisesta eri menetelmillä.
  5. Saat teoriatiedon ja sen käytäntöön soveltamisen kautta uskallusta ottaa käyttöön uudenlaisia tapoja ja työkaluja niin kollegojen kuin oman työnteon tukemiseen.
  6. Opit auttamaan työkavereitasi ja itseäsi ottamaan käyttöön parhaat vahvuutensa ja voimavaransa.
  7. Verkostoidut muiden kehittämishenkisten ihmisten kanssa.

Kaksi päivää tehokasta valmennusta sekä tuki arkeen

Coaching Ajokortti® -valmennus alkaa orientaatiolla, jossa otetaan haltuun perusteet coachingista ja sen mahdollisuuksista ennakkotehtävien ja itseopiskelumateriaalien kautta. Tämän jälkeen pidetään kahden päivän tehovalmennus, jonka aikana käydään coachingia läpi työkaluna sekä omia valmiuksia koutsaamiseen. Harjoittelujakson aikana valmentajamme ovat tukena ja antavat neuvoja. Kokonaisuuden lopuksi saat Coaching Ajokortin merkkinä osaamisestasi.

Kysy lisää!

Vastaan mielelläni kysymyksiisi ja kerron Coaching Ajokortti® -valmennuksen soveltuvuudesta sinulle ja työyhteisöllenne.

Valmennus tässä ryhmässä tai oma ryhmä työyhteisöllenne?

2-päiväinen Coaching Ajokortti® -valmennus voidaan järjestää omalle työyhteisöllenne erikseen.  Toteutamme koutsauksesta myös tätä lyhyempiä ja pidempiä valmennusohjelmia.

Lähetä yhteydenottopyyntö
Pyydä tarjous
Kutsu asiantuntija käymään