Coaching Ajokortti®

Coaching Ajokortti antaa hyvät työkalut valmentavaan otteeseen niin vertaistuessa kuin esimiestyössäkin

Suorita Coaching Ajokortti® ja osoita, että sinulla on valmiudet koutsaamalla auttaa työkavereitasi ja itseäsi. Ajokortin saat, kun valmennuksen jälkeen olet osoittanut sekä harjoitelleesi koutsausta että vastaanottanut sitä.

“Voin käyttää näitä taitoja kaikissa vuorovaikutustilanteissa.”
Valmennus sopii kaikille, jotka haluavat yrittää oppia ymmärtämään kommunikaatiota omalta ja muiden kannalta eri tilanteissa
“Itseäänkin voi koutsata!
“Oma ymmärrys ja tietoisuus kasvoi.”
Tämä valmennus on erittäin hyödyllinen kaikille.
Ryhmän”henki” ja kaikkien avoin suhtautuminen taustoista välittämättä asiaan
“Valmennus oli loistava, suuri kiitos :-)”
“Hienoa oli prosessinomaisuus: etukäteisorientaatio ja “jälkihoito” sekä ohjattu harjoittelu”
Oman ajattelutavan ja tavoitteiden parempi ymmärtäminen
“Tärkeitä olivat havainnot itsestä erilaisissa kommunikaatiotilanteissa”
“Koutsauksesta hyötyvät kaikki osalliset.”

Coaching avaa todella monipuolisen työkalupakin asiantuntijatyöhön

Jokainen tarvitsee ohjausta työssään. Monesti on kuitenkin niin, että paras ja joskus ainoakin asiantuntija on työntekijä itse. Näissä tilanteissa coaching sopii hyvin ohjaustyökaluksi, jonka kautta tarkennetaan tavoitteet, määritetään toimenpiteet ja valitaan sopiva etenemistapa ilman, että kukaan kertoo valmista vastausta.

Jos kaikilla on tarpeeksi koutsausta osaavia työkavereita,  ongelmalliset tilanteet eivät pitkity vaan apu on aina lähellä. Vertais-koutsaus helpottaa myös esimiesten työkuormaa; koutsaus on jaettua johtajuutta parhaimmillaan.

Asiantuntijoiden työskentelykulttuuria ja osaamisen jakamista voi ja todella kannattaa kehittää!

Miksi juuri sinun pitäisi osallistua Coaching Ajokortti® -valmennukseen?

  1. Opit ja harjoittelet coaching-taitoja ja -työkaluja siten, että voit saman tien ottaa ne tehokkaasti käyttöösi omassa arjessasi.
  2. Saat vahvan pohjan työkavereiden ja muiden yhteistyökumppaneiden auttamiselle valmentavan otteen avulla.
  3. Tutustut käytännönläheisesti erilaisiin coaching-työkaluihin. Opit arvioimaan niitä ja valitsemaan niistä tilanteeseen kulloinkin sopivimman.
  4. Saat kokemusta sekä ohjaamisesta että ohjattavana olemisesta eri menetelmillä.
  5. Saat teoriatiedon ja sen käytäntöön soveltamisen kautta uskallusta ottaa käyttöön uudenlaisia tapoja ja työkaluja niin kollegojen kuin oman työnteon tukemiseen.
  6. Opit auttamaan työkavereitasi ja itseäsi ottamaan käyttöön parhaat vahvuutensa ja voimavaransa.
  7. Verkostoidut muiden kehittämishenkisten ihmisten kanssa.

Kaksi päivää tehokasta valmennusta sekä tuki arkeen

Coaching Ajokortti® -valmennus alkaa orientaatiolla, jossa otetaan haltuun perusteet coachingista ja sen mahdollisuuksista ennakkotehtävien ja itseopiskelumateriaalien kautta. Tämän jälkeen pidetään kahden päivän tehovalmennus, jonka aikana käydään coachingia läpi työkaluna sekä omia valmiuksia koutsaamiseen. Harjoittelujakson aikana valmentajamme ovat tukena ja antavat neuvoja. Kokonaisuuden lopuksi saat Coaching Ajokortin merkkinä osaamisestasi. Saat todistuksen lisäksi, niin halutessasi, myös osaamismerkin, jonka voit liittää mm. LinkedIn-profiiliisi!

Valmennus avoimessa ryhmässä vai oma ryhmä työyhteisöllenne?

Coaching Ajokortti® -valmennus voidaan toteuttaa myös omalle työyhteisöllenne räätälöitynä. – Etänä tai tilanteen salliessa lähivalmennuksena.

 Pyydä tarjous sitoumuksetta

Teemme myös “ristipölytys-valmennuksia”, jolloin useasta eri organisaatiosta (tai saman organisaation eri osista) 2-6 henkilöä kustakin osallistuu valmennukseen. Kysy lisää!

Kysy lisää!

Vastaan mielelläni kysymyksiisi ja kerron Coaching Ajokortti® -valmennuksen soveltuvuudesta työyhteisöllenne. Lähetä yhteydenottopyyntö Pyydä tarjous Kutsu asiantuntija käymään