Coaching tutuksi 3 tunnissa

Kokeilkaa koutsauksen voimaa – isollakin porukalla! 

Tarjoamme 1.000 eurolla (+alv24%) tehokkaaksi hiottua Coaching tutuksi –valmennusta (3h) yleishyödyllisille yhteisöille. Muille tarjous on 1.500 e (normaalihinta alkaen 1.880 e)

Oppimismielessä coaching on vähän kuin polkupyörällä ajo: kun sen on kerran oppinut, niin sen osaa ja harjoittelu tekee mestarin. Jokainen  osallistuja saa tämän valmennuksen aikana ymmärryksen coachingin ideasta ja perustyökaluista ja pääsee kokeilemaan koutsausta sekä koutsina että asiakkaana. – Tästä kolmetuntisesta saatte hyvät eväät jatkaa!

“Voin käyttää näitä taitoja kaikissa vuorovaikutustilanteissa.”
“Tilaisuus oli erinomainen. Minna oli todella hyvä!”
“Minna Rasila on karismaattinen ja valovoimainen coachaaja!“
“Oma ymmärrys ja tietoisuus kasvoi.”
5/5, kiitos!”
Erinomaiset harjoitukset!”
“Alustajalla on selkeä esiintymistyyli, yleisöä kannustava ote, mitä tukee hyvin laadittu esitysmateriaali.”
“Ammattitaitoisesti vedetty. Monista tilaisuuksista poiketen tästä jäi paljon vietäväksi kotiin. Kiitos!”
“Erittäin hyvä, sopivan ei-teoriakeskeinen lähestymistapa aiheeseen.”
“Alustajan erinomainen toimintamalli sallii juuri opitun teorian yhdistämisen harjoitusten kautta käytäntöön.”
“Koutsauksesta hyötyvät kaikki osalliset.”

Coaching avaa todella monipuolisen työkalupakin kaikkeen työhön – ja vapaa-aikaan

Jokainen tarvitsee ohjausta työssään. Monesti on kuitenkin niin, että paras ja joskus ainoakin asiantuntija on työntekijä itse. Näissä tilanteissa coaching sopii hyvin ohjaustyökaluksi, jonka kautta tarkennetaan tavoitteet, määritetään toimenpiteet ja valitaan sopiva etenemistapa ilman, että kukaan kertoo valmista vastausta.

Mikäli työyhteisössä on tarpeeksi osaavia koutseja, pattitilanteiden ratkominen muuttuu helpommaksi. Tämä voi myös vapauttaa esimiesten aikaa laadukkaampaan johtamistyöhön, mikäli kollegat pystyvät sparraamaan toisiaan.

Mitä koutsaus on – ja mitä hyötyä siitä on?

Koutsaus on tehokas vuorovaikutuksen työkalu, jossa koutsi ei konsultin tapaan neuvo asiakastaan tai ratkaise hänen ongelmaansa, vaan koutsi auttaa asiakasta parempaan ajatteluun ja tästä seuraavaan tavoitteen määrittelyyn, toimintaan ja tulokseen.

Koutsaus perustuu aktiiviseen kuuntelemiseen ja hyviin kysymyksiin. Oppimismielessä se on vähän kuin polkupyörällä ajo: sitä ei osaa syntyessään mutta kun sen on kerran oppinut, niin sen osaa. Opettelu on yksinkertaista, kun pääsee “jyvälle” ja harjoittelu tekee mestarin.

Koutsin ei tarvitse olla käsiteltävän asian osaaja. Tämä antaa paljon mahdollisuuksia: koutsaamalla voit auttaa melkein ketä tahansa ajattelemaan paremmin, ottamaan käyttöön kaikki resurssinsa ja saavuttamaan päämääränsä.

Siitä, että työkaverit osaavat koutsata toisiaan, on mm. seuraavia hyötyjä:

  1. Koutsaus auttaa tavoitteiden määrittelyssa ja saavuttamisessa, joten työn tulos paranee.
  2. Työn tekeminen nopeutuu, kun jumitilanteessa jokainen saa nopeasti apua ja ohjausta.
  3. Hallinnan tunne, usko omiin kykyihin ja saavutukset lisäävät työhyvinvointia.
  4. Esimiesten ja projektipäälliköiden kuorma helpottuu. Vertais-koutsaus on jaettua johtajuutta parhaimmillaan.
  5. Koutsaavien työntekijöiden osaaminen – ja samalla markkina-arvo – kasvaa ja monipuolistuu. Coaching  on arvostettu taito.
  6. Työntekijöiden työnkuva monipuolistuu ja he oppivat ymmärtämään toistensa työtä, ajattelua ja tapaa toimia.
  7. Yhteistyö ja “ristipölytys” organisaatiossa lisääntyvät.

Tilaa omalle työporukalle Coaching tutuksi (3 h) valmennus!

Saatte omakohtaisen kokemuksen koutsauksesta sekä koutsina että asiakkaana ja tehotyökalun, jolla jatkaa eteenpäin.

Kysy lisää tai tilaa valmennus

Kysy lisää!

Vastaan mielelläni kysymyksiisi ja kerron Coaching tutuksi -valmennuksen soveltuvuudesta sinulle ja työyhteisöllenne.