Etäyhteistyön työkalut


Tehokkaita välineitä ja tapoja tulokselliseen etäyhteistyöhön

Liiketoiminnan elinehtona on nyt sujuva etänä tapahtuva yhteistyö. Vielä alkuvuonna kasvokkain saman pöydän äärellä tapahtuneet asiakas- ja myyntitapaamiset, neuvottelut ja muutkin palaverit on koronan myötä korvattu digitaalisilla välineillä tapahtuviksi. 

Teknisesti etäyhteistyö on otettu sujuvasti haltuun. Nyt askarruttavat mm. seuraavat kysymykset:

 • Mikä digiväline sopii parhaiten mihinkin tilanteeseen tai tavoitteeseen?
 • Millä tavoin voi työstää yhdessä reaaliajassa dokumentteja?
 • Miten hyviksi havaitut lähiyhteistyön tavat toimivat etänä?
 • Mitä ihan uusia työtapoja kannattaa käyttää – ja viedä myös lähiyhteistyöhön tulevaisuudessa?

Tehokkaista etäyhteistyön taidoista hyötyvät mm. esimiehet ja tiiminvetäjät, asiantuntijat, myyjät, konsultit ja kouluttajat – kaikki, joiden tehtävä on saada asiakas  ja oma tiimi  aktiiviseen vuorovaikutukseen ja työskentelyyn.

Taitavan etäyhteistyön vetäjän kanssa työskentely on mielekästä, sujuvaa ja tehokasta.

Selkeitä välineitä ja työtapoja heti käyttöön

Etäyhteydellä reaaliaikaisesti tehtävässä yhteistyössä työskentelyä ja vuorovaikuttamista helpottavat välineet ja työtavat ovat helppoja ja tehokkaita käyttää, kunhan perusosaaminen on hallussa.

Tuloksellista yhteistä tekemistä aktiivisella tekemisellä ja kokemusten  sekä hyvien käytäntöjen jakamisella. Siksi tässä valmennuksessa on kolme etätapaamista ja paljon käytännön harjoittelua omien akuuttien työtehtävien parissa.

Hyödyt valmennusprosessin aikana sparrauksesta, kokemusten jakamisesta ja yhteiskehittämisestä. Kokeilemalla saat rohkeutta tuoda työkaluja osaksi omaa ja työpaikan etäyhteistyön arkea pysyvämminkin.

 

Mitä asiakkaamme ovat sanoneet:

“Sain hyviä ideoita ja rohkeutta toimia uudella tavalla.”

“Harvoin olen kokenut tällaista päivää, jossa mielenkiinto ja fokus pysyi asiassa koko ajan!”

“Tästä valmennuksesta saa hyötyä, vaikka ei suoraan toimisi ryhmän ohjaajana tai esimiehenä.”

“Huomasin, että menetelmän ei tarvitse olla vaativa ja monimutkainen ja silti se toimii hienosti!”

 

 

 

Valmennuksen sisältö (etävalmennus, kesto välijaksoineen n. kuukausi):

Kick off (1 h)

 • Mitä kehitämme kun laitamme etäyhteistyön uuteen uskoon?
 • Valmennuksen “kotipesä” ja ensimmäiset käytännön harjoitukset

 

Valmennus 1 (4 h)

 • Valmistautuminen etäyhteistyötapaamiseen
 • Lämmittely, orientointi – nopeita työtapoja etänä 
 • Miten saat kätevästi tietoa ryhmän jäsenistä ja he toisistaan (tilaisuuden aikana)?
  • “Perinteisiä” menetelmiä sovellettuna etänä.
  • Etäyhteyksien mukanaan tuomia uusia työkaluja
 • Pienryhmä- ja parityöskentely isossa ryhmässä
  • Mahdollisuudet nyt ja (lähi)tulevaisuudessa. 
 • Dokumenttien työstäminen reaaliaikaisesti yhdessä 
 • Lisää osallistavia ideoinnin ja ajatusten jakamisen sovelluksia ja menetelmiä
  • Tekstit, esitykset, muistiot, taulukot, virtuaaliseinätaulut, ideointi-argumentointi-äänestys…
 • Oma caseni

Valmennus 2 (2 h) 

 • Omat casemmeMitä olemme laittaneet käytäntöön?
  • Kokemusten vaihtoa ja hyvien käytäntöjen jakamista 
 • Yhteistyön pelisäännöt – mitä ja miten niistä kannattaa sopia? 
 • Lisää sovelluksia erilaisiin yhteistyötilanteisiin
 • Miten kasvatan työkalupakkiani edelleen?

Valmennus avoimessa ryhmässä tai oma toteutus työyhteisöllenne?

Etäyhteistyön työkalut -etävalmennus voidaan toteuttaa myös omalle työyhteisöllenne räätälöitynä.

 Pyydä tarjous sitoumuksetta

Teemme myös “ristipölytys-valmennuksia”, jolloin useasta eri organisaatiosta (tai saman organisaation eri osista) 2-6 henkilöä kustakin osallistuu valmennukseen. Kysy lisää!

Kysy lisää!

Vastaan mielelläni kysymyksiisi ja kerron lisää etäyhteistyön kehittämisestä sekä valmennuksen soveltuvuudesta työyhteisöllenne.