Fasilitoinnin tehopäivä

“Kiitos arvokkaasta tiedosta ja uusista taidoista, joita lähden harjoittelemaan.”
Oli tosi hyödyllinen ja mukava päivä
“Sopii kaikille jotka ohjaavat mitä tahansa ryhmää erilaisissa tilanteissa“
“Sopivasti teoriaa ja käytännön harjoituksia. Jos harjoituksia ei olisi tehty itse vaan kuunneltu luentomaisesti erilaisia tapoja, ei niitä varmasti osaisi samalla tavalla soveltaa jatkossa omassa työssä..“
“Pienillä osallistavilla työtavoilla voi saada paljon tietoa joka muuten jäisi saamatta”
“Kai tällaiseen leikkiin nykypäivän työelämässä sitten kannustetaan…”
“Kiitos mielenkiintoisesta päivästä, uskon saaneeni siitä vinkkejä tuleviin työprojekteihini ja miksei muihinkin elämän osa-alueisiin”
“Ei menetelmä edellä, vaan menetelmä palvelee tavoitetta.”
“Harvoin olen kokenut tällaista päivää, jossa mielenkiinto ja fokus pysyi asiassa koko ajan!”
“Kokonaisuus oli oivallinen ja innostava, eikä annetun ajan puitteissa olisi varmasti syvemmälle aiheeseen päässytkään. Oli kiva, että kokeilimme menetemiä ihan käytännössä”

Tehokkaita työkaluja yhteistyön tekemiseen – nyt myös etänä, 3 x 3 tuntia

Fasilitointi on sanan alkuperän mukaan helppoa – toisten työn helpottamista. Fasilitointitaidot sopivat erityisen hyvin esimiehille, kouluttajille ja asiantuntijoille, joiden tehtävä on saada omasta tiimistä tai asiakkaasta paras mahdollinen tulos irti. Hyvän fasilitoijan kanssa työskentely on hauskaa, helppoa ja tehokasta.

Selkeitä menetelmiä ja rohkeutta kokeilla – nyt myös etänä, parhailla digityökaluilla

Fasilitointimenetelmät ovat helppoja ja tehokkaita käyttää – kasvokkain tai etänä – kunhan perusosaaminen on hallussa. Sen jälkeen fasilitoimaan oppii fasilitoimalla. Tämän vuoksi tavoitteena onkin, että valmennuspäivän lopussa jokaisella on alustavasti suunniteltuna yhden fasilitointi-casen toteutus ja sovittuna sparraus-kaveri, jolta hän saa halutessaan tukea prosessin läpivientiin. Kokeilemalla saa rohkeutta tuoda työkaluja osaksi omaa arkea pysyvämminkin.

Valmennuksen sisältö (sekä lähi- että etävalmennus):

 • Mitä fasilitointi tarkoittaa? Mitä hyötyä siitä on?
 • Millainen on hyvä fasilitaattori? Mitkä ovat omat askeleeni sellaiseksi? Omat vahvuuteni ja kehityskohteeni fasilitoijana.
 • Yhteinen tavoite fasilitoinnin suunnannäyttäjänä.
 • Erilaisia fasilitointi-menetelmiä erilaisiin tilanteisiin:
  • Ice Breakers – työtapoja tutuksi tulemiseen, virittäytymiseen ja orientointiin.
  • Nopeat ja helpot toiminnalliset mittarit – mielipiteet ja muut jakaumat selville isoltakin porukalta.
  • Menetelmiä ideointiin, ongelmanratkaisuun ja päätöksentekoon: Idealogi, OpenSpace, Me-We-Us, ongelmista toiveiksi, fasilitoitu keskustelu… Mitä kaikkia niitä onkaan ja miten valitsen parhaan mahdollisen menetelmän?
  • Tapoja yhteenvedon tekemiseen, työskentelyn lopettamiseen ja pikapalautteen keräämiseen.
 • Missä tilanteissa minun kannattaa omassa työssäni käyttää fasilitointia? Missä eri tilanteissa voin käyttää aktivoivia ja osallistavia työtapoja?
 • Miten ohjaan ryhmän työskentelyä eri vaiheissa? Miten motivoin ryhmän työskentelyyn ja ohjaan työskentelyä oikeaan suuntaan?
 • Miten varmistan fasilitointi-prosessin loppuun viemisen ja tulosten hyödyntämisen?
 • Oma caseni: Tavoitteemme ja miten sen porukkani kanssa saavutan?

Mitä asiakkaamme ovat sanoneet etävalmennuksesta:

”Varmasti tulee enemmän käytettyä eri metodeita esim. palaverien aluksi, jotta saa osallistettua ihmiset mukaan.”

”Sovellus etätyöskentelyyn loistavaa.”

”Parasta oli eri menetelmien käyttötilanteiden miettiminen ja niiden yhteinen läpikäynti sekä yhteiset keskustelut livenä että chat-keskustelut.”

”Kiva ja onnistunut koulutus, kiitos”

”Sisältö oli pääosin uutta ja työtavat olivat sopivan osallistavia. Mielenkiinto koko koulutussession aikana säilyi.”

”Hyvä tunnelma, eteni rytmikkäästi.”

”Hyviä työkaluja arkeen, joita voi heti käyttää ja hyödyntää.”

”Parasta oli eri fasilitointitekniikkoihin tutustuminen ja alkuesittelytekniikat.”

”Konkreettisia työkaluja!”

”Kiva eteenpäin vievä tunnelma, tulee paljon asioita joita voi hyödyntää.”

Oma ryhmä työyhteisöllenne tehokkaana 3 x 3 tunnin etävalmennuksena:

Fasilitoinnin tehopäivä voidaan toteuttaa myös omalle työyhteisöllenne räätälöitynä etävalmennuksena.

 Pyydä tarjous sitoumuksetta

Teemme myös ”ristipölytys-valmennuksia”, jolloin useasta eri organisaatiosta (tai saman organisaation eri osista) 2-6 henkilöä kustakin osallistuu valmennukseen. Kysy lisää!

Kysy lisää!

Vastaan mielelläni kysymyksiisi ja kerron lisää fasilitoinnista sekä valmennuksen soveltuvuudesta työyhteisöllenne.