Itsensä johtaminen ja ajanhallinta

Lisää aikaa + enemmän energiaa = parempi tulos!

Heuristican Itsensä johtaminen ja ajanhallinta -valmennus antaa rautaisannoksen tuloksellisuuteen ja ajanhallintaan vaikuttavista tekijöistä sekä käytännön työkaluja omaan ajatteluun ja arkeen sovellettavaksi.

Koin tämän hyvin tarpeelliseksi ryhmällemme.

“Positiivinen ajattelutapa ja sen jakaminen omalle tiimille.”

“Pois ”vakaasta aikomuksesta” tekoihin!

“Luon päivälle suunnitelman ja pyrin pysymään suunnitelmassa.

“Positiivisuuden ylläpitäminen, toistemme auttaminen.”

“Osaan jakaa työtä, jos tuntuu että minulle kasautuu niitä liikaa, luotan muiden asiantuntevuuteen.”

“Lopetan kiirepuheen!”

“Kiitos hyvästä valmennuksesta!!”

Ajanhallinnan ja itsensä johtamisen taidot parantavat työhyvinvointia ja -motivaatiota

Itsensä johtaminen on keskeinen menestymis- ja selviytymiskeino tämän päivän työelämässä. Taito johtaa itseään lisää myös hyvinvointia tuomalla elämään hallinnan tunnetta ja siten vähentää stressiä. Tämä parantaa työhyvinvointia, lisää oman arjen hallinnan tunnetta ja antaa onnistumisen elämyksiä.

Parantunut ajanhallinta ja itsensä johtaminen näkyvät suoraan organisaation tuloksissa. Yleistäen voisi sanoa, että mitä enemmän organisaatiossa tehdään tietotyötä, sitä tärkeämpiä nämä taidot ovat ja sitä suoremmin kehitys näkyy työn tuloksissa.

Eroon kiireestä ja kohti aikaansaavaa arkea

Tämän valmennuksen pääteemana on tuloksellinen, kannustava itsensä johtaminen. Toisena teemana on ajankäytön hallinta ja aikaansaaminen. Meille kaikille aika on sama – sitä on 24 tuntia vuorokaudessa. Miten käytän aikani parhaalla mahdollisella tavalla omasta, työyhteisöni ja lähipiirini näkökulmasta?

Valmennuksen sisältö:

Valmennuksessa käsittelemme mm. seuraavia asioita:

 • Oman itsensä johtaminen hyvinvoinnin perustana.
 • Hyvinvointia tukevat ajattelu- ja toimintamallit, hallinnan tunne, Mental Management.
 • Tavoitteellisuus, priorisointi, rajaaminen ja panostaminen oleelliseen.
 • Töiden suunnittelu ja toteutus, aikaansaaminen ja itsensä palkitseminen.
 • Ajanhallinta tärkeänä osana itsensä johtamista – Miltä ajankäyttöni nyt näyttää?
 • Kiireinen vai tärkeä? Tehokas vai tuloksellinen?
 • Mikä varastaa aikani? Entä työyhteisömme aikaa?
 • Aikaa säästävä yhteistyö ja tuloksellinen delegointi.
 • Töiden aikataulutus ja tulosten seuraaminen.
 • Motivaatiotekijät ja niiden vahvistaminen oman itsensä johtamisessa.
 • Tehokas työajan käyttö; työn ja muun elämän tasapainottaminen.

Näin osallistujat ovat kuvanneet valmennuksen hyötyjä:

”Pienin käytännön teoin tuli isojakin muutoksia omaan tehokkuuteen.”

”Oli helpottava huomata, että oman ajattelunsa kautta voi vaikuttaa niihinkin asioihin, joista ajatteli, ettei niihin voi vaikuttaa.”

”Sain mielenkiintoisia näkökulmia kiireeseen asennoitumiseen.”

”Luen nämä e-oppaat vielä uudelleenkin!”

Kysy lisää!

Vastaan mielelläni kysymyksiisi ja kerron lisää valmennuksen soveltuvuudesta työyhteisöllenne.

Lähetä yhteydenottopyyntö
Pyydä tarjous 
Kutsu asiantuntija käymään