Sisäinen sparraus

Sisäisen sparrauksen tehopäivät – työkaluja ja toimintamalleja kollegan auttamiseen

Useimmat tiimit haluavat koko tiimin menestyvän. Tavallisesti suuri painoarvo tiimin menestystä määritettäessä on esimiestyön onnistumisella, vaikka osaamista olisi myös muilla tiimin jäsenillä. Suurin osa ihmisistä haluaa kehittää itseään ja työtään sekä auttaa muita tuloksellisempaan työntekoon. Sisäisen sparrausverkoston rakentaminen auttaa ottamaan tiimien potentiaalin irti!

Itsetuntemus on pohjana toisten tuntemiseen

“Monet kiitokset!”

Päivä oli hyvä. Kouluttaja on osaava, mukaansa tempaava ja innoittaja. Saa meidät mukaan oppimaan uutta ja uusia näkökulmia.

Aion sparrausparini kanssa käydä läpi myös ratkaisukeskeisen harjoituksen.

“Toivon, että sparrauksella saan parilleni hyötyä tulevaan työhön. Olen uusi alalla, joten uudet näkökulmat ja toimintatavat ovat tervetulleita.”

Uusia ajatuksia, erilaisilla ihmisillä on erilaiset toimintatavat

Perinteisen esimiestyön ongelma

Esimiehellä ei ole – eikä voikaan olla – ratkaisuja kaikkiin asiantuntijatyön ongelmiin. Tämä kuitenkin asettaa esimiehen haastavaan asemaan, kun tiimin jäsenet tarvitsevat tukea päivittäisessä työssään. Avun saaminen on välttämätöntä, jotta asiat etenevät sujuvasti, mutta aikaa pienten tulipalojen sammuttamiseen kuluu paljon.

Sisäisen sparrausverkoston rakentaminen ratkaisee osan ongelmasta

Sisäisen sparrauksen tehopäivät -valmennus rakentaa organisaationne asiantuntijoiden keskuuteen sparrausverkoston ja toimintamalleja, joiden kautta kollegat auttavat toisiaan ratkomaan päivittäisiä ongelmia.

Osaava sparraaja käyttää monipuolisesti erilaisia työkaluja ja työtapoja tilanteen mukaan. Sparraus voi siis olla mentorointia, coachausta, neuvonantoa tai ymmärtävää kuuntelemista. Se voi olla kannustamista tai kyseenalaistamista. Sparraaja voi myös olla sanan alkuperäisen merkityksen mukainen ”harjoitusvastustaja”.

Näin esimiehen aikaa vapautuu laadukkaampaan johtamistyöhön ja organisaation ongelmanratkaisukyky paranee. Esimiehen vastuulla on käyttää vapautuva aika organisaation haastavampien ongelmien ratkomiseen ja mahdollistaa sitä kautta koko porukan menestys.

Miksi sisäinen sparrausverkosto on niin tehokas?

Näistä syistä asiakkaamme suosittelevat sisäisen sparrausverkoston rakentamista organisaatioonne:

 1. Kaikki säästävät aikaa ja rahaa, kun työnsä kanssa jumissa oleva työntekijä saa apua nopeasti.
 2. Sparraus auttaa ihmisiä kehittämään omia vahvuuksiaan ja käyttämään niitä, mikä lisää sekä työn tulosta että työviihtyvyyttä.
 3. Iso osa porukastanne oppii vaikuttavia, ratkaisukeskeisiä sparrauksen ja valmentavan ohjauksen työtapoja ja levittää niitä muuhun organisaatioon.
 4. Esimiesten kuorma helpottuu, kun työntekijät osaavat auttaa myös toinen toisiaan.
 5. Sparraajat laajentavat mielenkiintoisella ja motivoivalla tavalla omaa työnkuvaansa ja kehittävät omia vaikuttamisen ja ohjaamisen taitojaan.

Kaksiosainen valmennus sparrausverkoston rakentamiseen

Ensimmäinen päivä ja toisen päivän aamupäivä on suunnattu sparrausverkostolaisille. Tällöin otetaan monipuolisesti haltuun työkaluja ja taitoja työkaverin auttamiseen sparraamalla.

Toisen päivän iltapäivänä sovitaan sparrausverkoston pelisäännöt ja toimintatavat. Tähän workshoppiin osallistuvat verkoston vastuujäsenet.

  Kysy lisää valmennuksen toteutuksesta organisaatiossanne!

  Sisäisen sparrauksen tehopäiviä toteutamme vain organisaatiokohtaisesti. Kysy lisää, miten voisimme auttaa teidän tiimejänne ottamaan tehon irti tekemisestään.

  Lähetä yhteydenottopyyntö
  Pyydä tarjous sitoumuksetta
  Kutsu asiantuntija käymään