Tiedon tuottaminen yhdessä

Opi tuottamaan uutta tietoa yhteisöllisesti, hyödyntäen digiteknologiaa!

Vieläkö teillä lähetellään sähköpostilla liitteitä kommentoitavaksi? Jäävätkö kommentit kiireen keskellä “ihan hyvä” -tasolle? Tietotyö on jatkuvaa uuden oppimista ja luomista. Tietotyötä tekee yhä useampi meistä, ja  kaikilla aloilla vaaditaan jatkuvaa uuden luomista ja itsensä sekä työnsä kehittämistä.

Asiantuntija ei pärjää enää yksin

Meidän kannattaa verkostoitua alan kollegojen kanssa. Asiantuntijuutemme ei siis ole pelkästään “omassa päässä”, vaan hajautettuna erilaisiin verkostoihin, tiimeihin ja teknologioihin. Uutta tietoa ja uusia innovaatioita syntyy koko ajan, ja omaa alaa on parasta seurata – tai paremminkin osallistua kehittämiseen – erilaisissa verkostoissa – kasvotusten ja digitaalisesti.

Asiantuntijoiden työskentelykulttuuria ja osaamisen jakamista voi ja todella kannattaa kehittää!

Tiedon tuottaminen yhdessä -valmennus pähkinänkuoressa:

Valmennus antaa ymmärryksen ja tietoperustan sekä selkeitä työtapoja erilaisten ryhmien tavoitteellisen ja motivoivan osallistamisen, kuulluksi tulemisen ja yhteisöllisen tiedon tuottamisen parantamiseksi. Tarjoamme osallistujien käyttöön monipuolisen työkalupakin (omakohtaisen kokemuksen menetelmistä ja  asiantuntevan opastuksen menetelmiin ohjeineen). Näillä työtavoilla perinteinen tiimi- ja ryhmätyö muuttuu osallistavaksi ja vuorovaikutteiseksi prosessiksi, jossa yhteisöllisestä työskentelystä syntyy myös digitaalinen jälki.

Orientaatio, yhden päivän tehovalmennus sekä työkalut  arkeen

Tiedon tuottaminen yhdessä -valmennus alkaa orientaatiolla, jossa tutustutaan yhteisöllisen tiedon tuottamisen ideaan ja mahdollisuuksiin. Tämän jälkeen pidetään yhden päivän tehovalmennus, jonka aikana perehdytään erilaisiin lähitilanteiden ja verkkotyöskentelyn työkaluihin – erityisesti digitaalisiin ilmaisiin sovelluksiin. Työkaluja testataan käytännössä ja suunnitellaan niiden käyttöä omassa työssä. Järeä työkalupaketti on käytössäsi myös valmennuksen jälkeen! Päivän eteneminen:

  • Tutkittua tietoa ja esimerkkejä parhaista käytännöistä erilaisten ryhmien osallistamiseen
  • Testausta ja ideointia omaan työskentelyyn: työtapoja ja sovelluksia mm. ennakkokäsitysten aktivointiin, kartoittamiseen, palautteeseen, äänestämiseen (ennakkokyselyn pohjalta)
  • Oman työskentelyn suunnittelua: yksin puurtamisesta yhteisölliseksi prosessiksi

Lue lisää aiheesta blogikirjoituksestamme!

 

Kysy lisää!

Vastaamme mielelläni kysymyksiisi ja kerron Yhteisöllinen tiedon tuottaminen -valmennuksen soveltuvuudesta työyhteisöllenne.

Lähetä yhteydenottopyyntö Pyydä tarjous Kutsu asiantuntija käymään